Now showing items 1-1 of 1

  • Šumová spektroskopie detektorů záření na bázi CdTe 

    Zajaček, Jiří
    Předmětem této práce je šumová spektroskopie detektorů (-záření a paprsků X) vyrobených na bázi CdTe. Vychází se ze sledování hladiny nízkofrekvenčního nadbytečného šumu při transportu náboje jak v časové tak ve frekvenční ...