Now showing items 1-1 of 1

  • Nízkocyklové a vysokocyklové únavové vlastnosti ADI 

    Zapletal, Josef
    Práce se zabývá posouzením únavových vlastností izotermicky zušlechtěné litiny s kuličkovým grafitem. Na základě nejvhodnější kombinace pevnostních a plastických vlastností určených tahovými zkouškami byla stanovena optimální ...