Now showing items 1-1 of 1

  • Aktivní IP geolokace pro verifikaci pozic stanic v Internetu 

    Balej, Jiří
    Dizertační práce se zabývá způsoby nalezení geografické polohy zařízení v síti Internet při znalosti IP adresy. Tento proces se nazývá IP geolokace a je v současnosti řešen pomocí geolokačních databází nebo za využití ...