Now showing items 5-10 of 10

 • ŘÍZENÍ VOLNÉ LIKVIDITY PODNIKU 

  Makovský, Zdeněk
  Předložená disertační práce se zabývá problematikou řízení volné likvidity podniku v podmínkách České republiky. Prudký rozvoj finančních trhů v posledních letech, související zejména s rozvojem přenosových technologií a ...
 • SÍTĚ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V OBLASTI BIOTECHNOLOGIÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

  Kužílek, Tomáš
  Tato disertační práce se zabývá problematikou sítí a síťových vztahů malých a středních podniků (MSP) v oblasti biotechnologií v České republice. V úvodní části disertační práce je nastíněna charakteristika sítí, jejich ...
 • Strategické řízení a jeho vliv na vývoj v menších technologických firmách v ČR 

  Peterka, Jiří
  Cílem disertační práce je identifikace charakteristik strategického řízení aplikovaného v menších českých, technologicky orientovaných firmách a nalezení strategických aspektů a typů strategického chování, které významným ...
 • VLIV STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ NA PROSPERITU FIRMY 

  Palíšek, Eduard
  Disertační práce si klade za cíl ověřit vliv strategického plánování na prosperitu firmy. Protože se názory odborníků na účelnost strategického plánování liší – někteří jsou přesvědčeni, že strategické plánování je základem ...
 • Znalostní management 

  Bačík, Petr
  Svou disertační práci jsem zaměřil na oblast znalostního managementu a jeho úrovně v českých firmách. Jde o velmi aktuální problematiku. Celosvětově roste zájem o znalosti, jejich řízení a využívání co největším počtem ...
 • ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ S VYUŽITÍM 

  Hamplová, Petra
  Disertacni prace se sna.i metodicky definovat hlavni p.inosy p.istupu Supply chain managementu (dale SCM) a navrhnout s vyuzitim teto metody pristupy ke zvysovani efektivity a ziskovosti podniku a tim i cele vykonnosti ...