Now showing items 9-10 of 10

  • Znalostní management 

    Bačík, Petr
    Svou disertační práci jsem zaměřil na oblast znalostního managementu a jeho úrovně v českých firmách. Jde o velmi aktuální problematiku. Celosvětově roste zájem o znalosti, jejich řízení a využívání co největším počtem ...
  • ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ S VYUŽITÍM 

    Hamplová, Petra
    Disertacni prace se sna.i metodicky definovat hlavni p.inosy p.istupu Supply chain managementu (dale SCM) a navrhnout s vyuzitim teto metody pristupy ke zvysovani efektivity a ziskovosti podniku a tim i cele vykonnosti ...