Poslední příspěvky

 • Vliv působení mobilu na člověka 

  Pieniažek, Ireneusz
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních telefonů na člověka. První část je věnována uvedení do problematiky mobilních komunikací. Jsou uvedeny frekvence a vlnové délky, na kterých mobilní telefony pracují. Je zde ...
 • Tvorba modulu Virtuální laboratoře 

  Volf, Lukáš
  Virtuální laboratoř je projekt, jehož cílem je vytvoření moderního výukového prostředku, který by měl pomoci studentům oboru mikroelektroniky, ale nejen jim, pochopit problematiku technologií povrchové montáže a pouzdření ...
 • Řídící elektronika pro efektivní napájení zařízení s Li-Ion akumulátory pomocí solárních článků 

  Horký, Luděk
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání a uchování elektrické energie ze slunečního záření. Cílem této práce je vytvořit efektivní nabíjecí systém Lithium-Iontové baterie pomocí solárních článků. K tomuto ...
 • Kypřidla pro elektrody superkondenzátorů 

  Hovorka, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou superkondenzátorů a kypřidel aktivního uhlíku použitého pro výrobu elektrod superkondenzátorů. Naším cílem bylo ověření ideálního poměru uhlíku a kypřidla ve zkoumané elektrodě. ...
 • Teoreticko - praktické problémy levitace 

  Buday, Matej
  Problematika levitácie a javy s ňou spojené sa stávajú velkým trendom novodobej fyziky. Ich skúmanie ale vyžaduje precíznosť a trpezlivosť so zdanlivými neúspechmi. Konkrétnym predstavitelom teórie, ktorú skúmame my, je ...
 • Návrh unicastového a multicastového simulačního modelu v NS2 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na tvorbu sítí pomocí nástroje Network Simulátor 2. Hlavním tématem práce je simulace unicastového a multicastového směrování.Práce také popisuje protokoly používané na transportní vrstvě, jako je protokol ...
 • Řízení mobilního robotu 

  Podivín, Ladislav
  V této práci je popsán návrh a implementace řídicích algoritmů pro mobilní robot Ryder, který je naváděn pomocí GPS. V práci jsou diskutovány hlavně dva nejdůležitější aspekty řízení mobilních robotů - plánovací algoritmus ...
 • Proudové zdroje a aktivní zátěž v bipolární technologii 

  Janík, Pavel
  Proudové zdroje s bipolárními tranzistory a jejich použití jako aktivní zátěže u zesilovačů.
 • Adaptivní kmitočtový filtr 

  Dolák, Jan
  Předmětem této práce byly pasivní a aktivní kmitočtové filtry a jejich realizace. Základním cílem mojí práce bylo navrhnout, odsimulovat a následně realizovat adaptivní kmitočtový filtr s možností měnit jeho parametry. ...
 • Kladná elektroda pro Ni- Cd akumulátory 

  Navrátil, Jan
  Práce zahrnuje optimalizaci elektrodové hmoty pro kladnou elektrodu alkalickéých akumulátorů
 • Návrh grafického rozhraní pro výpočet diferenciálního grupového zpoždění 

  Vohralík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku polarizační vidové disperze v optickém vlákně. Polarizační vidová disperze má limitní účinek pro šířku pásma vysokorychlostních komunikačních systémů. Je způsobena diferenciálním ...
 • Nefiltrační aplikace s proudovými a napěťovými konvejory 

  Horáček, Lukáš
  Tato práce je o nefiltračních aplikacích s napěťovými a proudovými konvejory. Konvejory mohou být použity jak ve filtračních tak i nefiltračních aplikacích. Jsou jádrem řady moderních obvodů či operačních zesilovačů. Nejprve ...
 • Detekce pohybu v obraze 

  Zítka, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci pohybu v obraze. Práce shrnuje základní metody pro detekci pohybu v obraze a metodu segmentace pomocí aktivních kontur. V praktické části je zaměřena na detekci pohybu osob ze ...
 • Snímání a zpracování akustických signálů technologií B Format 

  Wiesner, Jakub
  Práce je zaměřena na návrh zařízení pro snímání zvukových signálů technologií SoundField, softwarové zpracování těchto signálů a převod na signály pro vícekanálové zvukové systémy Surround sound. V práci je popsáno vnímání ...
 • Návrh telefonního účastnického modulu 

  Maule, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou analogových účastnických telefonních rozhraní v moderních telefonních ústřednách a možnostmi jejich využití např. ve VoIP branách. V práci jsou uvedeny elektrické a fyzické parametry ...
 • Moderní systémy osvětlení vozidel 

  Pařízek, Jiří
  Osvětlení vozidel je již od počátku vývoje automobilů jedním z nejdůležitějších témat, kterými se automobilová elektrotechnika zabývá. Podle odborných studií klesá vizuální vnímavost v noci a při nedostatečném osvětlení ...
 • Zabezpečená síť založená na zařízeních firmy CISCO 

  Wagner, Zdeněk
  V práci je řešena problematika Virtuálních privátních sítí (VPN) na současných i starších protokolech a uvedené různé možnosti jejich využití. Mezi nejzajímavější by mohly patřit části věnované různým způsobům využití VPN ...
 • Detekce a korespondence významných bodů v obraze 

  Hasmanda, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce byly seznámit se základními technikami zpracování obrazu, převážně na detekci významných bodů ve snímcích jedné scény z více pohledů a stanovení vzájemné korespondence těchto bodů. Na ...
 • Příposlech k rybářskému hlásiči v pásmu LPD 

  Dufek, Ivo
  Cílem této práce je analýza, návrh a konstrukce funkčního prototypu tříkanálo-vého, bezdrátového příposlechu k elektronickým signalizátorům záběru ryby v pásmu LDP 433MHz. Sada bezdrátového příposlechu se skládá z vysílače ...
 • Změna napětí na nn svorkách distribučního transformátoru vn/nn při změně jeho zatížení 

  Bernáth, František
  Práca sa zaoberá problematikou distribučných transformátorov. Čitatežovi sú predložené teoretické informácie v prvej časti. Táto úvodná vedomosť umožňuje bližšie sa oboznámiť s príkladom, ktorého riešenie je ciežom práce. ...

Zobrazit další