Poslední příspěvky

 • Kogenerační jednotka mikro výkonu v RD 

  Pusztai, Radek
  Bakalářská práce na téma ” Kogenerační jednotka mikro výkonu v rodinném domě “ se zabývá analýzou využitelnosti a ekonomické efektivnosti instalace KJ v RD. Výsledky a použité materiály se opírají o dlouholeté poznatky ...
 • Měření tloušťky vrstev 

  Záhorský, Zbyněk
  Tato práce popisuje metody měření tenkých vrstev na kovových a nekovových materiálech. Popisuje problematiku jednotlivých metod a jejich fyzikální principy. Zabývá se nejnovějšími technologiemi (SIDSP), které by měli ...
 • Kamerový snímač 

  Rášo, Peter
  Bakalářská práce popisuje kamerové snímače a jejích průmyslové využití. Je rozdělena do 4 hlavních částí: hardwarová problematika, softwarová problematika, aplikace, porovnání a přehled trhu kamerových snímačů. Speciální ...
 • Přehled, návrh a analýza různých typů zdrojů proudu. 

  Kacafírek, Jiří
  Rozbor několika typů proudových zrcadel a referenčních zdrojů proudu a návrh zdroje proudu 5 uA v technologii CMOS 0,7um. Navržená proudová reference pracuje na principu rozdílu prahového napětí dvou PMOS tranzistorů.
 • Srovnání VFA a CFA 

  Vystrčil, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání struktur operačních zesilovačů s napěťovou (VFA) a proudovou (CFA) zpětnou vazbou. V teoretické části je provedena analýza vlastností operačních zesilovačů. Pozornost je věnována ...
 • Vliv klimatických podmínek na vlastnosti elektroizolačních laků 

  Mikoláš, Jiří
  Práce se zabývá sledováním vlivu navlhání na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu. Tento kompozitní materiál je tvořen epoxidovým lakem TSA 220S společnosti Epoxylite Ltd. a mikromletou slídou v různých hmotnostních ...
 • Moderní webové aplikace 

  Balák, Václav
  Tato práce se zabývá analýzou dostupných systémů pro správu dokumentů a obsahu, výběrem vhodného systému a realizací základní funkčnosti portálu pro správu multimediálních dat. V úvodní části se zabývá využívanými technologiemi ...
 • Platforma MHP a její využití v DVB-T 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší problém digitálních televizí a set-top boxů, přesněji řečeno platformu MHP a její využití v DVB-T, jak již vyplívá z názvu. V prvních kapitolách se zmiňuji o součastném analogovém pozemním vysílání ...
 • Lokalizace akustických zdrojů metodou TDOA 

  Bernkopf, Jan
  Práce se zabývá teoretickým a praktickým řešením akustické lokalizace metodou TDOA. Rozvádí návrh schémat pro vysílač a přijímač. Dále uvádí způsob komunikace mezi procesorem, který vyhodnocuje přijatý signál, a počítačem, ...
 • Tvorba webových stránek pro hendikepované uživatele 

  Krupa, Martin
  Moja bakalárska práca pojednáva o tvorbe prístupných webových stránok, vysvetluje prečo sú prístupné webové stránky potrebné, ozrejmuje nám kto sú to hendikepovaní užívatelia, ukazuje s akými problémami sa môžu na internete ...
 • Systém pro podporu porovnání algoritmů redukce šumu v audio signálu 

  Bartoš, Jan
  Hlavním cílem bylo vytvořit systém pro práci s audio signály, který je uživatelsky přívětivý, ale zároveň též připravený pro možnosti rozšíření. Program byl realizován knihovnou Qt v operačním systému Linux Ubuntu 7.4, ...
 • Vliv světelné polarizace na přenos v optovláknových spojích 

  Obručník, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá vznikem polarizační vidové disperze, jejím matematickým vyjádřením a také vlivem, který má na optický komunikační kanál. Nejprve se v kapitolách dvojlom ve vláknech a polarizace obecně probírá ...
 • VoIP a kvalita služeb 

  Kolmačka, Jan
  Bakalářská práce podává základní informace o řešení problému s kvalitou služeb (Quality of Sercice – QoS) v návaznosti na VoIP telefonii. VoIP technologie a obecně i jiné multimediální aplikace zažívají v posledních letech ...
 • Měření relaxačních konstant technikami MR 

  Pavlíček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá metodami měření relaxačních časů T1 a T2 pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR) a experimentálním měřením vzorků vodivých gelů. V teoretické části je uveden rozbor chování atomů umístěných ...
 • Sběr dat pomocí bezdrátové technologie ZigBee 

  Teplan, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním standardem IEEE 802.15.4, bezdrátovou technologií ZigBee a zaměřuje se na její použití v oblasti hromadného sběru dat a telemetrie. Teoretickou část tvoří kapitoly popisující ...
 • Systémy s technikou frekvenčního skákání 

  Jelínek, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o systémech využívajících techniku frekvenčního skákání (Frequency Hopping - FH). Uvedena je stručná historie techniky frekvenčního skákání, její následný vývoj společně s technologií ...
 • Realizace víceúčelového serveru na bázi WINDOWS 

  Depiak, Petr
  Práce je věnována poznatkům o síťových službách, které se často vyskytují na serverových systémech. Tyto služby zejména souvisí s úschovou, přenosem a interpretací dat. Jedná se o služby přenosu, které využívají protokoly ...
 • Nový teplotní systém pro MR tomograf 

  Vomočil, Tomáš
  Je proveden návrh teplotního systému pro MR tomograf s proměnným teplotním rozsahem 20 až 45 stupňů celsia a s přesností 1oC, Systém bude z nemagnetických materiálů.
 • Virtualizace platformy x86 

  Müller, Pavel
  Práce popisuje virtualizaci platformy x86. V první části práce je popsána virtulizace obecně, její využití a jednotlivé druhy. Těmi jsou plná virtualizace, paravirtualizace, virtualizace na úrovni jádra, hardwarová ...
 • Využití repeaterů pro zlepšení signálů v mobilních sítích 

  Kubásek, Ondřej
  V rámci této práce je prozkoumána vhodnost využití RF repeaterů pro zlepšení pokrytí signálem v mobilních sítích. Je vytvořen přehled jednotlivých typů repeaterů s jejich výhodami a nevýhodami, rozebrána problematika izolace ...

Zobrazit další