• Virtualizace platformy x86 

  Müller, Pavel
  Práce popisuje virtualizaci platformy x86. V první části práce je popsána virtulizace obecně, její využití a jednotlivé druhy. Těmi jsou plná virtualizace, paravirtualizace, virtualizace na úrovni jádra, hardwarová ...
 • Měření asynchronních strojů 

  Sporni, Peter
  Táto práca pojednáva o problematike asynchrónnych motorov, ktoré sú v dnešnej dobe najpoužívanejší typ elektrického pohonu. Najprv sa oboznámime s ich konštrukciou a jej vplyvmi na charakteristiky motora a spôsobmi ich ...
 • Útoky na aktivní síťové prvky 

  Ščepko, Richard
  Tato bakalářska práce se zabývá problematikou bezpečnosti počítačových sítí. Zadáním práce jsou útoky na aktivní síťové prvky s cílem odchytu dat mezi dvěma uživateli. Ve vytvořené síti s topologií do hvězdy jsou připojené ...
 • Linuxový Cluster pro zajištění stability a bezpečnosti síťového prostředí s interními službami 

  Šála, Jakub
  V této bakalářské práci je zachycena problematika vybudování Linuxového clusteru s vysoce dostupným datovým uložištěm Lustre, a řešení podnikových serverů založených na virtualizaci. V závěru je provedeno měření dostupnosti ...
 • Univerzální diagnostický přípravek pro akumulátory 

  Němec, Filip
  Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá problematikou NiCD a NiMh akumulátorů a metodami jejich nabíjení a vybíjení. V další části dokumentu je již návrh a realizace zařízení, které s těmito akumulátory umí pracovat. Jako ...
 • Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem 

  Kadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nabíječky autobaterií se spínaným zdrojem, jejímž jádrem je jednopulsní propustný měnič. Nabíječka je určena pro akumulátory o jmenovitém napětí 6 a 12V. Nabíjí akumulátory ...
 • Spínaný zdroj 12/19V pro napájení notebooku v automobilu 

  Škunda, Michal
  Daná bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou zvyšujúceho meniča STEP-UP pre napájanie notebooku v automobile. Úvodná časť prezentuje rozdelenie spínaných zdrojov, ďalej nasleduje samotná vožba a návrh spínaného ...
 • Nový teplotní systém pro MR tomograf 

  Vomočil, Tomáš
  Je proveden návrh teplotního systému pro MR tomograf s proměnným teplotním rozsahem 20 až 45 stupňů celsia a s přesností 1oC, Systém bude z nemagnetických materiálů.
 • Chyby měření difúze pro MRI 

  Uríča, Jozef
  Studium chyb ve zobrazovacích metodách měření difúzních koeficientů.
 • Změna napětí na nn svorkách distribučního transformátoru vn/nn při změně jeho zatížení 

  Bernáth, František
  Práca sa zaoberá problematikou distribučných transformátorov. Čitatežovi sú predložené teoretické informácie v prvej časti. Táto úvodná vedomosť umožňuje bližšie sa oboznámiť s príkladom, ktorého riešenie je ciežom práce. ...
 • Plánovací expertní systém pro mobilního robota 

  Dvořáková, Ivona
  Práce navazuje na získané vědomosti ze semestrálního projektu. V první části jsou popsány základní části, druhy, problematiky a principy plánovacích expertních systémů. V druhé části jsou popsány možnosti a principy využití ...
 • Vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie 

  Bartko, Jan
  Tato práce se zabývá vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie. Cílem práce bylo pomocí modelu konkrétní sítě vyhodnotit vliv těchto zdrojů při velkém zastoupení v energetickém mixu. První část práce byla ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Girga, Eduard
  Vedení 400 kV je nejpoužívanějším přenosovým vedením v České republice, jeho délka je přes tři tisíce kilometrů. Velmi často se používá k vyvedení značných výkonů z velkých elektráren a také proto má značný význam v ...
 • Vliv integrace větrných elektráren do ES 

  Pospíšil, Petr
  Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních bodů. První bod obsahuje popis vzniku větru, princip a rozdělení větrných motorů a popis větrné elektrárny jako celku. Druhá část se zabývá rozborem vlivů větrné elektrárny ...
 • Mikropohon s lineárním piezomotorem 

  Grmela, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popis funkce a struktury piezoelektrického motoru „piezowawes“, vytvoření jeho laboratorní sestavy a následné změření jeho základních statických charakteristik (rychlost posuvu a tažné síly). ...
 • Metody reprezentace znalostí 

  Verbík, Josef
  Práce pojednává o metodách reprezentace znalostí v expertních systémech. V práci jsou charakterizovány expertní systémy a jejich historie. Dále jsou popsány jednotlivé druhy expertních systémů a jeho části. Hned za tímto ...
 • Optimalizace návrhu a provozu sítě NN s využitím dat z inteligentních elektroměrů 

  Morawitz, Rudolf
  Tato práce se zabývá optimalizací sítě NN v obci Rousínov s využitím dat z „inteligentních“ elektroměrů. Optimalizací sítě rozumíme snížení ztrát a provozních nákladů za přiměřenou sumu peněz vynaloženou na rekonstrukci ...
 • Bezdratový sběr dat z výměníku tepla 

  Wojnar, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je v první části seznámení s prostředky, které jsou k dispozici pro řízení modelu výměníku tepla, vizualizaci a bezdrátový sběr dat, tj. programovatelnými automaty a terminálem firmy ROCKWELL ...
 • Analýza signálu 

  Vávra, Pavel
  Práce se zabývá problematikou analýzy signálu, získaného měřením rovnoměrnosti chodu harmonických a planetových převodovek. V úvodní části jsou vysvětleny některé vlastnosti FFT a pojem kepstrum. Dále je uveden přehled ...
 • Moduly pro úpravu signálu 

  Štreit, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a praktickým měřením přesnosti převodníku teploty s galvanickým oddělením pro platinový snímač Pt 100. V její úvodní části jsou popsány typy čidel pro odporové měření teploty, ...