Now showing items 1-20 of 445

 • 2D lokalizace pomocí CCD kamery 

  Kubr, Jiří
  Tato práce se zabývá porovnáním vlastností metod pro nalezení vzájemného posunu obrazů. Byly testovány dva algoritmy, metoda korelace obrazů a metoda vzájemné korespondence významných bodů. Aby bylo možné rozhodnou o jejich ...
 • 3D CAD systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

  Makki, Zbyněk
  Cílem projektu je popsat a porovnat jednotlivé 3D CAD systémy a datové formáty používané v oblasti konstrukce a technické podpory podle konkrétních požadavků zadavatele projektu - firmy OEZ, s.r.o. Provedení rešerše 3D CAD ...
 • Adaptivní komprese dat pomocí neuronových sítí 

  Kučera, Michal
  Tématem práce je využití neuronových sítí pro kompresy dat. Tento nástroj přináší nové možnosti jak při bezeztrátové tak ztrátové kompresi. Návrh několika kompresních algoritmů ukazuje chování, výhody i slabiny těchto ...
 • Aktivní kmitočtové filtry s minimální konfigurací 

  Preclík, Milan
  Práce se zabývá využitím více proudových a napěťových bran aktivních prvků, po kterém následuje výběr optimálního obvodového zapojení, jeho simulace a následná realizace kmitočtového filtru. Nejprve zde jsou obecně popsány ...
 • Algoritmus automatické kompenzace leteckého elektronického magnetického kompasu 

  Blahák, Petr
  Tenhle semestrální projekt je zaměřen na navigaci v letecké dopravě pomocí kompasů. Některé typy kompasů jsou zde uvedeny a je vysvětlena jejich funkce. Protože přístroje nejsou vždy přesné, musí se provádět jejich kompenzace. ...
 • Analyzátor protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s moderními technologiemi pro řízení scénické a hudební techniky, se zaměřením zejména na nové technologie komunikace. Následně se tato práce zabývá návrhem a realizací modulu umožňujícího ...
 • Analýza a rozpoznání logopedických vad v řečovém projevu 

  Diviš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá logopedickou vadou dyslalií a její charakteristikou. Dále je popsán proces vytváření a reprezentace řeči. V práci jsou představeny základy zpracování a analýzy řečového signálu ( LPC, kepstrální, ...
 • Analýza chybové funkce snímače 

  Paulasová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy chybovosti snímače Bosch Rexroth AG R0830100488. Zadání bylo získáno přímo u firmy Bosch Jihlava. Jedná se o reléový koncový snímač. Snímač je nasazen na svařovací lince ve ...
 • Analýza dielektrických vlastností slídové izolace v průběhu navlhávání 

  Yakymets, Dmitrij
  Přdložena bakalářská práce sleduje změnu základních dielektrických vlastností tepelně namáhaného materiálu RELANEX v průběhu navlhávání. Na vzorcích materiálu byly měřeny hodnoty kapacity, ztrátového činitele tg d v ...
 • Analýza EMG signálu pro protetickou ruku založenou na Fuzzy logice 

  Ollé, Tamás
  Lidská ruka je koncový orgán horní končetiny, který slouží k důležité funkci uchopení, stejně jako důležitý orgán pro vnímání a komunikaci. Je to úžasný příklad o tom, jak komplexní mechanismus může být implementovaný, ...
 • Analýza magnetického pole synchronního stroje 

  Volf, Tomáš
  Projekt Analýza magnetického pole synchronního stroje se zabývá programem pro analýzu magnetického pole u synchronních strojů v příčném řezu. Tento program je zde podrobněji popsán spolu s nezbytnou teorií synchronního ...
 • Analýza signálu 

  Vávra, Pavel
  Práce se zabývá problematikou analýzy signálu, získaného měřením rovnoměrnosti chodu harmonických a planetových převodovek. V úvodní části jsou vysvětleny některé vlastnosti FFT a pojem kepstrum. Dále je uveden přehled ...
 • Analýza současných technologií zajištění kvality služeb v paketových sítích 

  Kulhány, Andrej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor technologií pro zabezpečení kvality služeb v paketových sítích. V hlavní části se věnuji podrobnému rozboru technologii IntServ a DiffServ. Praktická část obsahuje návrh sítě v ...
 • Analýza výskytu neoprávněných odběrů při užití on-line spotřeby za pomocí plošné instalace dálkových odečtů 

  Samuel, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s analýzou neoprávněných odběrů při použití metodiky snímání on-line spotřeby elektrické energie pomocí plošné instalace speciálních elektroměrů s možností dálkových odečtů. S touto metodou ...
 • Aplikace inteligentních senzorů teploty 

  Bohutínský, Jaroslav
  Úkolem práce bylo seznámit se s dostupnými inteligentními senzory teploty od různých výrobců a prostudování jejich vlastností. Po tomto kroku následoval výběr vhodného teplotního senzoru a mikrokontroleru (MCU) pro měření ...
 • Aplikace pro úpravy histogramu 

  Nezhyba, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit k úpravám histogramu. K vývoji programu byl použit programovací jazyk C++ a programovací nástroj Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition. Definuje ...
 • Aplikace pro zobrazení mapových podkladů ve webovém prostředí 

  Duchovič, Adam
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom aplikácie na zobrazovanie mapových podkladov, ako aj jej implementáciou do webového prostredia. Ciežom bolo vytvorenie aplikácie nezávislej na platforme. V úvode práca zoznamuje s ...
 • Architektonické osvětlení a jeho specifika při projektování 

  Haluza, Miroslav
  Cílem této práce je sepsat teoretické postupy venkovního (architektonického) osvětlení a shrnout dostupné svítidla. Dále jsou v této práci obsažena základní pravidla pro vhodný návrh architektonického osvětlení podle ...
 • Architektura kanálů v sítích UMTS 

  Souček, David
  Mobilní sítě a jejich služby jsou v dnešní době jednou z nejvýznamněji se rozvíjejících oblastí v telekomunikacích. Mobilita účastníků a služeb jsou dnes zásadní potřebou pro dynamický rozvoj nejenom ekonomiky, ale i dalších ...
 • AS-I repeater s optickým rozhranním 

  Hlúpik, Martin
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat opakovač na AS-I sběrnici s optickým rozhraním. Komunikace prostřednictvím optického rozhraní může prodloužit vzdálenost mezi AS-I jednotkami na stovky metrů. Toto řešení je výhodou ...