Now showing items 185-204 of 445

 • Nabíječka akumulátorových článků NiCd a NiMH 

  Drda, Václav
  Práce pojednává o návrhu autonomní nabíječky NiCd a NiMH akumulátoru ve spínaném režimu. Byly zjištěny vlastnosti těchto akumulátorů. Pro konečný návrh byla nutná znalost základních parametrů. Z těchto vlastností byl navržen ...
 • Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem 

  Kadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nabíječky autobaterií se spínaným zdrojem, jejímž jádrem je jednopulsní propustný měnič. Nabíječka je určena pro akumulátory o jmenovitém napětí 6 a 12V. Nabíjí akumulátory ...
 • Nabíječka výkonových akumulátorů Li-Ion v elektromobilu s palivovými články 

  Šuňal, Martin
  Hlavným ciežom tejto práce je návrhnúť nabíjačku vysoko výkonových lítium-iontových článkov. Následne ju zrealizovať a oživiť. Nabíjačka je riešená ako spínaný zdroj konkrétne jednočinný priepustný menič DC/DC s transformátorom ...
 • Napájecí zdroj pro pulsní magnetronové naprašování 

  Chochola, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá teorií depozice velmi tenkých vrstev pomocí pulsního magnetronového naprašování a návrhem, realizací a testováním napájecího zdroje pro pulsní magnetronové naprašování.
 • Navigační subsystém robotu Minidarpa 

  Kuna, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je spíše teoretická, neboť zahrnuje principy družicové navigace a metody zpřesňování polohy GPS přijímače. Druhá část je aplikační a popisuje navigační subsystém ...
 • Navigační systémy 

  Jirkovská, Šárka
  Práce popisuje funkce a parametry uvedených navigačních systémů, mezi něž patří jednotlivé modulační techniky, používané frekvence, zabezpečení signálů kódováním. Dále jsou uvedeny části navigačních systémů GPS a Galileo, ...
 • Návrh a implementace modelové architektury systémové databáze MIB 

  Mikulica, Vladimír
  Předložená práce se zbývá problematikou návrhu a implementace modelové databáze MIB. Součástí práce je úvod do problematiky protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) a databáze MIB (Management Information Base), ...
 • Návrh a implementace struktury vysoce vytížených informačních systémů s webovým rozhraním 

  Pálka, Mário
  Práca sa zaoberá navrhom informačného systému optimalizovaného pre vysokú záťaž s webovým rozhraním. V práci sú popísané informačné technológie, ktoré boli v práci použité, jazyk PHP, rámec CodeIgniter, jazyk SQL, HTML a CSS.
 • Návrh a konstrukce regulovatelného laboratorního zdroje s měřením proudu 

  Panáček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem univerzálního laboratorního zdroje napětí. Prvním podnětem vzniku tohoto přístroje byla potřeba relativne jednoduchého a levného zdroje, při zachování dobrých parametrů, ...
 • Návrh a možnosti využití fotovoltaické elektrárny na území ČR 

  Švec, Radovan
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a možnostech využití fotovoltaických elektráren na území ČR. V první části práce pojednává o stavu a přístupu k solární energii u nás i ve světě.V druhé části jsou popsány části zařízení ...
 • Návrh a realizace řídicí elektroniky pro mikropoziční systém universálního hrotového měřicího zařízení 

  Zeman, Pavel
  Práce se zabývá problematikou snímání polohy a řízení pohybu mikropozičního zařízení. Jejím cílem je navrhnout a zkonstruovat řídicí elektroniku pro mikropoziční systém universálního hrotového měřicího zařízení, které může ...
 • Návrh a realizace systému pro správu obsahu www stránek 

  Garai, Szabolcs
  Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre správu obsahu webových stránok a nástrojmi Apache, MySQL a PHP použitých pre chod takéhoto systému. Obsahovo je rozdelená na viacej častí. Postupne popisuje požiadavky ...
 • Návrh a realizace VoIP ústředny pro komerční využití 

  František, Jiří
  Práce se zabývá návrhem VOIP ústředny založené na Asterisku s účtovacím systémem A2Billing. Nejdříve je popsán průběh instalace programového vybavení a zprovoznění ústředny pro možnost volání v rámci ústředny i mimo ni. ...
 • Návrh a realizace výstupní digitální části band-pass sigma-delta modulátoru 

  Hort, Marek
  Záměrem předkládané bakalářské práce bylo navrhnout výstupní digitální část modulátoru sigma-delta typu pásmová propust. Byl vytvořen model modulátoru sigma-delta a model výstupní digitální části modulátoru sigma-delta ...
 • Návrh aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP relací 

  Sirotný, Miroslav
  Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou zpracované protokoly RTP a RTCP. Druhá část je věnována návrhu aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP/RTCP relací. Pro vytvoření aplikace jsou použity ...
 • Návrh filtrů v proudovém, napěťovém a smíšeném módu s OZ pomocí autonomních obvodů 

  Jašek, František
  Tato bakalářská práce popisuje postup při návrhu kmitočtových filtrů s operačním zesilovačem pomocí autonomního zapojení. Nejprve je tu uveden postup odvození zobecněných autonomních obvodů s operačním zesilovačem, ze ...
 • Návrh grafického rozhraní pro výpočet diferenciálního grupového zpoždění 

  Vohralík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku polarizační vidové disperze v optickém vlákně. Polarizační vidová disperze má limitní účinek pro šířku pásma vysokorychlostních komunikačních systémů. Je způsobena diferenciálním ...
 • Návrh hardware venkovního robotu 

  Sitta, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou základních druhů řešení podvozků s podrobnějším popisem Ackermanova a diferenčního podvozku. Dále se věnuje základním parametrům stejnosměrných motorů a převodovek užívaných pro robotické ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s proudovým aktivním prvkem 

  Polášek, Lubomír
  V mé bakalářské práci se nejprve věnuji problematice kmitočtových filtrů, jejich použití, typů přenosových funkcí a různým typům aproximace, které lze při návrhu využívat. Další část práce popisuje různé typy aktivních ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky 

  Hort, Jiří
  Tato bakalářská práce je věnována návrhu kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky. V úvodní části se věnuji popisu základních vlastností a dělení filtrů. Dále jsou pak uvedeny některé možnosti postupu při navrhování ...