Now showing items 235-254 of 445

 • Obslužný SW pro analyzátor HP 89410A 

  Cacek, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření obslužného softwaru spektrálního analyzátoru HP 89410A. První část poskytuje přehled vlastností analyzátoru a princip komunikace pomocí sběrnice GPIB, druhá část slouží k uvedení ...
 • Obslužný SW pro multimetr 34410 A 

  Horák, Ladislav
  Práce se zabývá vytvořením obslužného softwaru pro multimetr Agilent 34410 A a manuálu pro jeho použití. V první části se práce zaměřuje na teoretickou problematiku jednotlivých částí celého měřicího systému. Ukazuje ...
 • Obslužný SW pro RLC metr HIOKI 3532 

  Slovák, Martin
  Teoretická část práce se zabývá problematikou měření impedancí, především způsoby jejich měření. Další část pojednává o RLC metru HIOKI 3532 a to je zejména o jeho vlastnostech, možnostech konfigurace a jeho komunikaci ...
 • Odhad základní frekvence řečového signálu 

  Ráček, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium algoritmů zabývajících se odhadem základní frekvence řečového signálu. První část je úvodem do problematiky řečového signálu a naznačuje co bude jádrem práce. Ve druhé části je ...
 • Odhalování rootkitů a detekce spywaru 

  Juras, Stanislav
  Bakalářská práce nastiňuje problematiku odhalování rootkitů a detekci spywaru. Popisuje základní druhy známého spywaru a rootkitů. U spywaru se jedná převážně o popis činnosti jednotlivých druhů. V případě rootkitů se jedná ...
 • Optické konvertory 

  Chleboun, Jan
  Optické konvertory jsou využívány v různých typech optických sítí, za účelem poskytovat koncovým uživatelům datové a hlasové služby a také umožnit příjem televizního vysílání, které je přenášeno prostřednictvím optického ...
 • Optické zesilovače 

  Mlejnek, Zbyněk
  Optické zesilovače během minulých deseti let výrazně změnily telekomunikační průmysl.Optické zesilovače jsou zařízení, které zesilují optický signál přímo bez nutnosti převádět optický signál na elektrický. Schopnost ...
 • Optický vlnový multiplex 

  Kavický, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku optických sítí a možnosti přenosu více než jednoho optického vidu jedním vláknem. Jsou zde popsány komponenty, které tvoří optickou přenosovou cestu. V této práci jsem se ...
 • Optimalizace malých elektrických strojů 

  Dvořák, Michal
  Optimalizační algoritmy jsou velmi silným nástrojem pro řešení mnoha problémů inženýrské praxe. Obvykle se používají tam, kde je řešení daného problému analytickou cestou silně nevhodné či nereálné. Pro úspěšné řešení ...
 • Optimalizace nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů 

  Novák, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou využití LCR metrů Agilent v diagnostice izolačních materiálů a optimalizací nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů. Z měřené veličiny ...
 • Optimalizace návrhu a provozu sítě NN s využitím dat z inteligentních elektroměrů 

  Morawitz, Rudolf
  Tato práce se zabývá optimalizací sítě NN v obci Rousínov s využitím dat z „inteligentních“ elektroměrů. Optimalizací sítě rozumíme snížení ztrát a provozních nákladů za přiměřenou sumu peněz vynaloženou na rekonstrukci ...
 • Optimalizace vícepásmových antén v programu MATLAB 

  Žabokrtský, Michal
  Tématem této Bakalářské práce jsou optimalizace pomocí globálních metod a jejich implementace v programu MATLAB. Nejprve je rozebrána teorie planárních antén, způsob jejich použití a možnosti napájení. Dále je popsána ...
 • Osvětlení vozidel 

  Ficza, Tibor
  Cielom tejto práce je zoznámit sa s vývojom osvetlovacích sústav automobilov a naznacenie budúcich trendov v tejto oblasti. Moja práca zahrnuje najnovšie riešenia a technológie predných svetlometov v automobiloch.
 • Ověření parametrů USB modulů 

  Kozina, Lubomír
  V bakalářské práci na téma Ověření parametrů USB modulů jsem se zabýval moduly firmy National Instruments, především modulem NI USB-6008, který jsem používal a testoval jako A/D převodník. Používal jsem software Measurement ...
 • Paměťová média pro archivaci dat 

  Šicner, Jakub
  V této práci je popsána problematika správného archivování dat v závislosti na použitém paměťovém médiu. Jsou zde popsány jednotlivé nosiče informací a jejich vlastnosti, které jsou dány konstrukcí a způsobem čtení a zápisu ...
 • Planární pásmová propust s asymetrickými rezonátory 

  Cholasta, Lukáš
  V této bakalářské práci se popisuje mikropásková planární propust s asymetrickými rezonátory. V práci je popsán návrh, simulace, konstrukce a výsledné porovnání parametrů realizované planární pásmové propusti s modelem ...
 • Platforma MHP a její využití v DVB-T 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší problém digitálních televizí a set-top boxů, přesněji řečeno platformu MHP a její využití v DVB-T, jak již vyplívá z názvu. V prvních kapitolách se zmiňuji o součastném analogovém pozemním vysílání ...
 • Plánovací expertní systém pro mobilního robota 

  Dvořáková, Ivona
  Práce navazuje na získané vědomosti ze semestrálního projektu. V první části jsou popsány základní části, druhy, problematiky a principy plánovacích expertních systémů. V druhé části jsou popsány možnosti a principy využití ...
 • Plánovač IPTV vysílání s využitím tomcat a frameworků stripes a hibernate 

  Vajsar, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace pro plánování IPTV vysílání – IPTV klient. Konkrétní vysílání pomocí protokolů RTP a RTCP již není součástí. Prostřednictvím aplikace lze po přihlášení nahrávat na server ...
 • Počítačová podpora projektování v elektrotechnice 

  Tesař, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou využití moderní výpočetní techniky pro účely podpory projektování v elektrotechnice. V úvodu seznamuje s obecnými základy projektování, důvody a stupni zpracovávaných dokumentací. Následuje ...