Now showing items 357-376 of 445

 • Technologie ISDN 

  Pavlík, Petr
 • Teoreticko - praktické problémy levitace 

  Buday, Matej
  Problematika levitácie a javy s ňou spojené sa stávajú velkým trendom novodobej fyziky. Ich skúmanie ale vyžaduje precíznosť a trpezlivosť so zdanlivými neúspechmi. Konkrétnym predstavitelom teórie, ktorú skúmame my, je ...
 • Tepelný výpočet indukčních zařízení 

  Hradilová, Irena
  Tato práce se zabývá indukčními zařízeními, konkrétně tepelnými výpočty indukčních zařízení. Skládá se ze tří částí. V první části jsou rozebrány základní pojmy indukčního ohřevu a teoretické znalosti sdílení tepla nutné ...
 • Termočlánkový snímač teploty (TST) 

  Přidal, Oldřich
  Práce poskytuje ve své první částí ucelený přehled zabývající se měření teploty termočlánkovým snímačem a s ním spojenou problematikou. Dále jsou uvedeny základní informace o činnosti Peltierova článku a principu kovových ...
 • Termostat pro testování systémů za snížených teplot 

  Sedláček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit pro testování vyvíjených elektronických obvodů při nižších teplotách než je teplota okolí v laboratoři. K chlazení je použito termoelektrické ...
 • Tester osazených desek plošných spojů 

  Stachera, Tomáš
  Témov tejto bakalárskej práce bude navrhnuť tester osadených dosiek plošných spojov zo zameraním sa na HW a SW časť multiplexoru stimulačných signálov. V prvej časti sa budem zaoberať všeobecným popisom testovania dosiek ...
 • Testovací zařízení typu slave pro sběrnici LIN 

  Dyčka, Ondřej
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací hardware a software testovacího zařízení slave pro sběrnice LIN. Testovacího zařízení slave je určeno pro testování a vývoj zařízení typu master. Pro realizaci ...
 • Tlustovrstvé amperometrické senzorové pole 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a konstrukcí tlustovrstvého amperometrického senzorového pole. Důvodem návrhu senzorového pole je několikanásobné zvýšení rychlosti, zvýšení přesnosti a rozšíření možností měření oproti ...
 • Trasování oči 

  Magula, Filip
  Tato práce se zabývá trasováním očí ve videu v reálném čase za použití ozařování infračerveným zářením a detekcí jeho odrazu na zorničkách. Popisuje lidské oko a jeho reakce na infračervené záření. Obsahuje návrhy hardwarového ...
 • "Trojitá hra" - FTTH 

  Bobkovič, Peter
  Tento projekt sa zaoberá možnosťami realizácie pripojenia poslednej míle k užívatežovi pomocou FTTH, čo je optika až do domu. Celá práca je rozdelená na 2 časti a to všeobecný prehžad FTTH a vlastné meranie. Vo všeobecnom ...
 • Tvorba a analýza parametrických modelů elektrických strojů v CAD systémech 

  Chmelíček, Petr
  Cílem této práce je popsat a na praktických příkladech demonstrovat možnosti počítačové podpory konstruktérské činnosti. První část obsahuje popis programu Autodesk Inventor, což je jeden z nejvýznamnějších moderních ...
 • Tvorba úloh pro výuku předmětu: Praktické programování v C++ 

  Šabatka, Pavel
  Předmětem této práce je tvorba pomůcek pro začínající programátory, které usnadní studentům absolvování předmětu BPPC. Teoretická část pojednává o programovacích jazycích C, C++ a jejich odlišnostech. Dále jsou zmiňovány ...
 • Tvorba webových stránek pro hendikepované uživatele 

  Krupa, Martin
  Moja bakalárska práca pojednáva o tvorbe prístupných webových stránok, vysvetluje prečo sú prístupné webové stránky potrebné, ozrejmuje nám kto sú to hendikepovaní užívatelia, ukazuje s akými problémami sa môžu na internete ...
 • Učení bez učitele 

  Končinský, Petr
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se ...
 • Uhlíkové materiály pro superkondenzátory 

  Moncoľ, Maroš
  Projekt se zaobírá zkoumaním různých uhlíkových elektrod za účelem dosažení maximálnych hodnot kapacity superkondenzátoru. V teoretickej části je popsána podstata superkondenzátorů, jejich vlastnosti, princípy a srovnání ...
 • Ultrazvukový měřič vzdálenosti 

  Kančo, Vít
  Pro bezdotykové měření vzdálenosti se dá použít například infračervené záření,ultrazvuk nebo laser. V tomto projektu se bude měření provádět za pomocí ultrazvuku. Vlastnosti zařízení jsou závislé na parametrech ultrazvukového ...
 • Univerzální diagnostický přípravek pro akumulátory 

  Němec, Filip
  Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá problematikou NiCD a NiMh akumulátorů a metodami jejich nabíjení a vybíjení. V další části dokumentu je již návrh a realizace zařízení, které s těmito akumulátory umí pracovat. Jako ...
 • Univerzální měřící přípravek pro rozhraní USB 

  Nosek, Petr
  Bakalářská práce se věnuje návrhu a následné realizaci Universální měřící desky, spolupracující s PC přes rozhraní USB, z části zastupující funkci osciloskopu a logického analyzátoru. Obsahuje hardwarový návrh měřící desky ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Girga, Eduard
  Vedení 400 kV je nejpoužívanějším přenosovým vedením v České republice, jeho délka je přes tři tisíce kilometrů. Velmi často se používá k vyvedení značných výkonů z velkých elektráren a také proto má značný význam v ...
 • Uživatelské rozhranní pro konverzi obvodového zapojení zapsaného ve formátu SPICE netlist do odpovídajícího grafického znázornění 

  Forman, Zdeněk
  Uživatelské rozhraní pro konverzi obvodového zapojení zapsaného ve formátu SPICE netlist do odpovídajícího grafického znázornění je velmi zajímavé a většina softwarových balíků pro zpracování elektrotechnických schémat ...