Zobrazují se záznamy 457-476 z 566

 • Technologie ISDN 

  Pavlík, Petr
 • Teoreticko - praktické problémy levitace 

  Buday, Matej
  Problematika levitácie a javy s ňou spojené sa stávajú velkým trendom novodobej fyziky. Ich skúmanie ale vyžaduje precíznosť a trpezlivosť so zdanlivými neúspechmi. Konkrétnym predstavitelom teórie, ktorú skúmame my, je ...
 • Tepelný výpočet indukčních zařízení 

  Hradilová, Irena
  Tato práce se zabývá indukčními zařízeními, konkrétně tepelnými výpočty indukčních zařízení. Skládá se ze tří částí. V první části jsou rozebrány základní pojmy indukčního ohřevu a teoretické znalosti sdílení tepla nutné ...
 • Tepelný zdroj s nastavitelným gradientem teploty 

  Masár, Pavol
  Práca skúma návrh tepelného zdroja tvaru dosky pre vedecko-biologické účely. Doska má mať nastavitežnú povrchovú teplotu a teplotný gradient. V prvej časti práce je pomocou simulačného programu navrhnúť materiál a rozloženie ...
 • Termočlánkový snímač teploty (TST) 

  Přidal, Oldřich
  Práce poskytuje ve své první částí ucelený přehled zabývající se měření teploty termočlánkovým snímačem a s ním spojenou problematikou. Dále jsou uvedeny základní informace o činnosti Peltierova článku a principu kovových ...
 • Termostat pro testování systémů za snížených teplot 

  Sedláček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit pro testování vyvíjených elektronických obvodů při nižších teplotách než je teplota okolí v laboratoři. K chlazení je použito termoelektrické ...
 • Tester osazených desek plošných spojů 

  Stachera, Tomáš
  Témov tejto bakalárskej práce bude navrhnuť tester osadených dosiek plošných spojov zo zameraním sa na HW a SW časť multiplexoru stimulačných signálov. V prvej časti sa budem zaoberať všeobecným popisom testovania dosiek ...
 • Testovací zařízení typu slave pro sběrnici LIN 

  Dyčka, Ondřej
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací hardware a software testovacího zařízení slave pro sběrnice LIN. Testovacího zařízení slave je určeno pro testování a vývoj zařízení typu master. Pro realizaci ...
 • Tlustovrstvé amperometrické senzorové pole 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a konstrukcí tlustovrstvého amperometrického senzorového pole. Důvodem návrhu senzorového pole je několikanásobné zvýšení rychlosti, zvýšení přesnosti a rozšíření možností měření oproti ...
 • Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů 

  Polický, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou detekce težkých kovů s použitím senzorů vyrobených technologií tlustých vrstev. Je zde popsána výroba tlustovrstvého senzoru metodou sítotisku a elektrochemické analytické metody pro ...
 • Trasování oči 

  Magula, Filip
  Tato práce se zabývá trasováním očí ve videu v reálném čase za použití ozařování infračerveným zářením a detekcí jeho odrazu na zorničkách. Popisuje lidské oko a jeho reakce na infračervené záření. Obsahuje návrhy hardwarového ...
 • "Trojitá hra" - FTTH 

  Bobkovič, Peter
  Tento projekt sa zaoberá možnosťami realizácie pripojenia poslednej míle k užívatežovi pomocou FTTH, čo je optika až do domu. Celá práca je rozdelená na 2 časti a to všeobecný prehžad FTTH a vlastné meranie. Vo všeobecnom ...
 • Tříosý senzor úhlové rychlosti pro letecké použití 

  Lembard, Tomáš
  Cílem projektu je návrh a realizace zařízení pro měření úhlové rychlosti za pomocí digitálních senzorů úhlové rychlosti vyrobených technologií MEMS. Přenos naměřených dat do PC pomocí USB
 • Tvorba a analýza parametrických modelů elektrických strojů v CAD systémech 

  Chmelíček, Petr
  Cílem této práce je popsat a na praktických příkladech demonstrovat možnosti počítačové podpory konstruktérské činnosti. První část obsahuje popis programu Autodesk Inventor, což je jeden z nejvýznamnějších moderních ...
 • Tvorba modulu Virtuální laboratoře 

  Volf, Lukáš
  Virtuální laboratoř je projekt, jehož cílem je vytvoření moderního výukového prostředku, který by měl pomoci studentům oboru mikroelektroniky, ale nejen jim, pochopit problematiku technologií povrchové montáže a pouzdření ...
 • Tvorba úloh pro výuku předmětu: Praktické programování v C++ 

  Šabatka, Pavel
  Předmětem této práce je tvorba pomůcek pro začínající programátory, které usnadní studentům absolvování předmětu BPPC. Teoretická část pojednává o programovacích jazycích C, C++ a jejich odlišnostech. Dále jsou zmiňovány ...
 • Tvorba webových stránek pro hendikepované uživatele 

  Krupa, Martin
  Moja bakalárska práca pojednáva o tvorbe prístupných webových stránok, vysvetluje prečo sú prístupné webové stránky potrebné, ozrejmuje nám kto sú to hendikepovaní užívatelia, ukazuje s akými problémami sa môžu na internete ...
 • Učební pomůcky pro vláknovou optiku, optické komunikace a optoelektroniku 

  Hrbáčková, Petra
  Tato bakalářská práce prezentuje základní vlastnosti optických detektorů, vysílačů a optických plastových vláken. Popisuje základní optoelektrický přenos, princip vysílání, přenos po plastovém vlákně a princip příjmu. ...
 • Učení bez učitele 

  Končinský, Petr
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se ...