Now showing items 350-369 of 445

 • Systém pro stabilizaci teploty 

  Strapko, Jaroslav
  Predkladaná práca sa zaoberá vytvorením zariadenia pre stabilizáciu teploty lubovolného systému pomocou Peltiérovho článku riadeného mikrokontrolérom.
 • Systém řízení linky navažování hmot 

  Komárek, David
  Tato práce se zabývá problematikou navažování sypkých hmot, návrhem a realizací systému řídících a vizualizačních bloků akčních členů, které jsou v těchto systémech používány. První část obsahuje teoretický rozbor technologie ...
 • Systémy dálkového sběru dat 

  Svadbík, Vít
  Tato práce rozebírá využití telefonních linek, systému GSM a GPRS, internetu a komunikace po silnoproudých vedení v systémech dálkového sběru dat. S rozvojem automatizovaných provozů roste potřeba získávání aktuálních údajů ...
 • Systémy IR UWB 

  Průdek, Ctirad
  Tato bakalářská práce popisuje podstatu systémů IR UWB. V první části jsou popsány typy impulsů, jejich výhody a nevýhody. V druhé části jsou zmíněny možné typy modulací impulsů a rozdělení IR UWB systémů podle řešení ...
 • Systémy pro kontrolu elektronických textů 

  Zouhar, Petr
  Práce se zabývá možností kontroly elektronických textů. Ať už se jedná o zdrojové kódy či běžné textové dokumenty. První kapitola je věnována stručnému vysvětlení plagiátu a jeho znaků. V dalších částech textu popisujeme ...
 • Systémy s technikou frekvenčního skákání 

  Jelínek, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o systémech využívajících techniku frekvenčního skákání (Frequency Hopping - FH). Uvedena je stručná historie techniky frekvenčního skákání, její následný vývoj společně s technologií ...
 • Širokopásmový nízkošumový předzesilovač 

  Varga, Kamil
  Bakalářská práce popisuje problematiku širokopásmových nízkošumových předzesilovačů a podmínky jejich návrhu včetně desky plošných spojů. Dále se práce zabývá oživováním a proměřováním nejdůležitějších parametrů těchto ...
 • Technologie ISDN 

  Pavlík, Petr
 • Teoreticko - praktické problémy levitace 

  Buday, Matej
  Problematika levitácie a javy s ňou spojené sa stávajú velkým trendom novodobej fyziky. Ich skúmanie ale vyžaduje precíznosť a trpezlivosť so zdanlivými neúspechmi. Konkrétnym predstavitelom teórie, ktorú skúmame my, je ...
 • Tepelný výpočet indukčních zařízení 

  Hradilová, Irena
  Tato práce se zabývá indukčními zařízeními, konkrétně tepelnými výpočty indukčních zařízení. Skládá se ze tří částí. V první části jsou rozebrány základní pojmy indukčního ohřevu a teoretické znalosti sdílení tepla nutné ...
 • Termočlánkový snímač teploty (TST) 

  Přidal, Oldřich
  Práce poskytuje ve své první částí ucelený přehled zabývající se měření teploty termočlánkovým snímačem a s ním spojenou problematikou. Dále jsou uvedeny základní informace o činnosti Peltierova článku a principu kovových ...
 • Termostat pro testování systémů za snížených teplot 

  Sedláček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit pro testování vyvíjených elektronických obvodů při nižších teplotách než je teplota okolí v laboratoři. K chlazení je použito termoelektrické ...
 • Tester osazených desek plošných spojů 

  Stachera, Tomáš
  Témov tejto bakalárskej práce bude navrhnuť tester osadených dosiek plošných spojov zo zameraním sa na HW a SW časť multiplexoru stimulačných signálov. V prvej časti sa budem zaoberať všeobecným popisom testovania dosiek ...
 • Testovací zařízení typu slave pro sběrnici LIN 

  Dyčka, Ondřej
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací hardware a software testovacího zařízení slave pro sběrnice LIN. Testovacího zařízení slave je určeno pro testování a vývoj zařízení typu master. Pro realizaci ...
 • Tlustovrstvé amperometrické senzorové pole 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a konstrukcí tlustovrstvého amperometrického senzorového pole. Důvodem návrhu senzorového pole je několikanásobné zvýšení rychlosti, zvýšení přesnosti a rozšíření možností měření oproti ...
 • Trasování oči 

  Magula, Filip
  Tato práce se zabývá trasováním očí ve videu v reálném čase za použití ozařování infračerveným zářením a detekcí jeho odrazu na zorničkách. Popisuje lidské oko a jeho reakce na infračervené záření. Obsahuje návrhy hardwarového ...
 • "Trojitá hra" - FTTH 

  Bobkovič, Peter
  Tento projekt sa zaoberá možnosťami realizácie pripojenia poslednej míle k užívatežovi pomocou FTTH, čo je optika až do domu. Celá práca je rozdelená na 2 časti a to všeobecný prehžad FTTH a vlastné meranie. Vo všeobecnom ...
 • Tvorba a analýza parametrických modelů elektrických strojů v CAD systémech 

  Chmelíček, Petr
  Cílem této práce je popsat a na praktických příkladech demonstrovat možnosti počítačové podpory konstruktérské činnosti. První část obsahuje popis programu Autodesk Inventor, což je jeden z nejvýznamnějších moderních ...
 • Tvorba úloh pro výuku předmětu: Praktické programování v C++ 

  Šabatka, Pavel
  Předmětem této práce je tvorba pomůcek pro začínající programátory, které usnadní studentům absolvování předmětu BPPC. Teoretická část pojednává o programovacích jazycích C, C++ a jejich odlišnostech. Dále jsou zmiňovány ...
 • Tvorba webových stránek pro hendikepované uživatele 

  Krupa, Martin
  Moja bakalárska práca pojednáva o tvorbe prístupných webových stránok, vysvetluje prečo sú prístupné webové stránky potrebné, ozrejmuje nám kto sú to hendikepovaní užívatelia, ukazuje s akými problémami sa môžu na internete ...