Now showing items 442-445 of 445

 • Zpracování signálu RDS-TMC 

  Plch, Jan
  V úvodu práce je pojednáno o základních vlastnostech signálu RDS, který je přenášen pomocí rádiového vysílání. Popsán je způsob kódování, členění do skupin a také vnitřní pravidla skupiny a rozdělení na informační a ...
 • Zpracování signálů v systému Flarion 

  Szajkó, Juraj
  Cílem bakalářské práce Zpracování signálů v systému Flarion bylo prostudovat způsoby zpracování signálu ve fyzické vrstvě a architekturu sítě Flarion. Na základě získaných poznatků při studiu fyzické vrstvy bylo za úkolem ...
 • Zpracování souborů MP3 pro DSP 

  Římský, Adam
  Tato práce se zabývá tvorbou komprimovaných .MP3 souborů a jejich zpětným převedením do PCM formátu. Popisuji zde jednotlivé části těchto procesů pro jejich maximální možné pochopení čtenářem. Dále se zabývám vlastnostmi ...
 • Zvukový modul pro vývojový kit 

  Priškin, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a zprovozněním zvukového modulu pro vývojový kit Atmel ATSTK1000. Úvodem je seznámení se s vlastnostmi, technickým a programovým vybavením vývojového kitu sloužícího k vývoji embedded zařízení ...