Now showing items 444-445 of 445

  • Zpracování souborů MP3 pro DSP 

    Římský, Adam
    Tato práce se zabývá tvorbou komprimovaných .MP3 souborů a jejich zpětným převedením do PCM formátu. Popisuji zde jednotlivé části těchto procesů pro jejich maximální možné pochopení čtenářem. Dále se zabývám vlastnostmi ...
  • Zvukový modul pro vývojový kit 

    Priškin, Jiří
    Tato práce se zabývá návrhem a zprovozněním zvukového modulu pro vývojový kit Atmel ATSTK1000. Úvodem je seznámení se s vlastnostmi, technickým a programovým vybavením vývojového kitu sloužícího k vývoji embedded zařízení ...