Now showing items 562-566 of 566

 • Zpracování signálů v systému Flarion 

  Szajkó, Juraj
  Cílem bakalářské práce Zpracování signálů v systému Flarion bylo prostudovat způsoby zpracování signálu ve fyzické vrstvě a architekturu sítě Flarion. Na základě získaných poznatků při studiu fyzické vrstvy bylo za úkolem ...
 • Zpracování souborů MP3 pro DSP 

  Římský, Adam
  Tato práce se zabývá tvorbou komprimovaných .MP3 souborů a jejich zpětným převedením do PCM formátu. Popisuji zde jednotlivé části těchto procesů pro jejich maximální možné pochopení čtenářem. Dále se zabývám vlastnostmi ...
 • Zrychlení a pohyb končetin 

  Novotný, Adam
  Cílem této práce je popsat elektrické děje odehrávající se v kosterních svalech, a také experimentálně ověřit a popsat postupy při měření a vyhodnocování biosignálů. V této práci je biosignálem elektromyografický signál, ...
 • Ztrátová komprese video signálů – kvantování 

  Balada, Radek
  Tématem mé bakalářské práce je ztrátová komprese videosignálů. Protože sekvence videosignálů často vyžadují velké množství paměti pro jejich uchovávání a zabírají velkou šířku pásma při jejich přenosu, je nutné videosignály ...
 • Zvukový modul pro vývojový kit 

  Priškin, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a zprovozněním zvukového modulu pro vývojový kit Atmel ATSTK1000. Úvodem je seznámení se s vlastnostmi, technickým a programovým vybavením vývojového kitu sloužícího k vývoji embedded zařízení ...