• Vzdálený sběr dat s pomocí GSM modemů na bázi platformy Open AT 

  Otoupalík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vzdáleným sběrem dat pomocí GSM modemů s podporou platformy Open AT. Výsledkem práce je realizovaný modul, který slouží jako převodník teploty na kmitočet. Tento modul je propojen s ...
 • Interkomunikace VoIP ústředen VCON a Asterisk 

  Balon, Jiří
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou rozvíjení VoIP telefonie a s jejím využitím v dnešní době. První část práce zahrnuje popis známých komunikačních protokolů SIP a architektury H.323 a jejich ...
 • Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem 

  Kadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nabíječky autobaterií se spínaným zdrojem, jejímž jádrem je jednopulsní propustný měnič. Nabíječka je určena pro akumulátory o jmenovitém napětí 6 a 12V. Nabíjí akumulátory ...
 • Modelování a optimalizace flíčkových antén 

  Šídlová, Ludmila
  Práce se zabývá modelováním flíčkových antén. Popisuje různé provedení tvaru anténního prvku a napájení mikropáskovým vedením nebo koaxiální sondou. Zaměřuje se na návrh a tvorbu antény pro 6 GHz, vyrobené na substrátu ...
 • Systém optického rozpoznávání 2D čárových kódů 

  Svoboda, Radovan
  Táto práca sa zaoberá princípom a technologickým postupom na detekciu čiarových kódov používaných v praxi. Obsahuje stručný prehžad kódov podža typov a štruktúry. Do hĺbky sa zaoberá kódom DATAMATRIX a jeho analýzou. ...
 • Řízený výkonový generátor proudových impulsů 

  Gabriel, Viktor
  Cílem práce je návrh a realizace mikroprocesorově řízeného výkonového generátoru proudových impulsů, které jsou přiváděny na indukční zátěž. První část práce se věnuje popisu jednotlivých funkčních částí generátoru, především ...
 • Analýza magnetického pole synchronního stroje 

  Volf, Tomáš
  Projekt Analýza magnetického pole synchronního stroje se zabývá programem pro analýzu magnetického pole u synchronních strojů v příčném řezu. Tento program je zde podrobněji popsán spolu s nezbytnou teorií synchronního ...
 • Návrh laboratorní úlohy s frekvenčními přeskoky 

  Novák, David
  Novák, D. Brno: Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno, 2008, Návrh laboratorní úlohy s frekvenčními přeskoky. Bakalářská práce, vedoucí: Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc., 35 ...
 • Automatický systém pro měření zatěžovacích charakteristik napájecích zdrojů 

  Vojtek, Michal
  Cílem této práce je vytvořit zařízení, které bude automaticky měřit hodnoty pro určení zatěžovací charakteristiky napájecích zdrojů pomocí vestavěné elektronické zátěže. V případě, že zdroj napájení bude např. DC/DC měnič, ...
 • Mikroprocesorem řízený regulátor 

  Krzyžanek, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o konstrukci regulačního přístroje a implementaci PSD regulátoru do programového vybavení mikroprocesoru. Toto zařízení má pomocí změny rychlosti motoru regulovat teplotu snímanou na výstupu ...
 • Počítačové modelování směsných vztahů složených soustav 

  Matoušek, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a aplikací směsných vztahů pro řešení složených soustav v závislosti na frekvenci. Teoretická část se zabývá fyzikou dielektrik a charakteristikou a ...
 • Výpočet směrových charakteristik antén v programu Comsol Multiphysics 

  Ryšánek, Martin
  Bakalářská práce na téma Výpočet směrových charakteristik antén v programu Comsol Multiphysics. V první části jsou představeny základní teoretické pojmy. Druhá část je věnována analýze několika druhů antén programem COMSOL ...
 • Standardní nejistoty měření 

  Trojan, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o nejistotách měření. Stanovuje postupy pro vyhodnocování standardních nejistot typu A i B. Také stanovuje postupy pro vyjádření kombinované a rozšířené nejistoty, postupy pro vyjádření a ...
 • Grafický displej pro prumyslové aplikace 

  Mašláň, Stanislav
  Tato práce si klade za cíl studium materiálů potřebných pro praktickou realizaci projektu a vlastní návrh projektu Grafického displeje pro průmyslové aplikace. Teoretická část práce se zabývá popisem grafického displeje, ...
 • Správa aplikace apache webovým rozhraním 

  Hošek, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro konfiguraci Apache serveru. Rozebírá problematiku konfigurace a jejích možných řešení. Pro výslednou aplikaci byl zvolen skriptovací jazyk PHP, s ukládáním dat ...
 • Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže 

  Vániš, Jiří
  Tento text pojednává o problematice ionizujícího záření působícího na pracovníky jaderné elektrárny a na okolní obyvatelstvo. Dále jsou zmíněny limitní dávky ozáření pracovníků v radiačním průmyslu, způsoby jejich ochrany ...
 • Systém pro stabilizaci teploty 

  Strapko, Jaroslav
  Predkladaná práca sa zaoberá vytvorením zariadenia pre stabilizáciu teploty lubovolného systému pomocou Peltiérovho článku riadeného mikrokontrolérom.
 • Plánovací expertní systém pro mobilního robota 

  Dvořáková, Ivona
  Práce navazuje na získané vědomosti ze semestrálního projektu. V první části jsou popsány základní části, druhy, problematiky a principy plánovacích expertních systémů. V druhé části jsou popsány možnosti a principy využití ...
 • Pojiva pro elektrody superkondenzátorů 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití pojidel pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství různých pojidel ...
 • Návrh systemu měření provozních a bezpečnostních veličin na vodním díle 

  Šimková, Jana
  Práce se zabývá problematikou měření provozních a bezpečnostních veličin na vodním díle, konkrétně na přehradě Hracholusky. Jsou zde sepsány všechny měřené veličiny, způsob jejich sběru do řídícího systému - PLC včetně ...