Now showing items 21-40 of 377

 • Návrh grafického prostředí společnosti, propagace společnosti 

  Vrána, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na formy propagace mnou zvolené společnosti Arkys, s.r.o.. Její úvodní část je věnována teoretických východiskům. Následně se pak zabývá řešením problému analýzy současného stavu. Závěr ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Krejčířová, Karolina
  Cílem bakalářské práce je analýza spokojenosti zákazníků s kontaktním centrem společnosti XY a návrhy směřující nejen ke zvýšení úrovně zákaznické spokojenosti, ale také ke zlepšení metod zjišťujících tuto skutečnost.
 • Návrh rozvoje interkulturní kompetence managementu ve společnosti IKEA 

  Pluskal, Petr
  Práce pojednává o jednotlivých prvcích interkulturní komunikace a zábývá se formami rozvoje interkulturní kompetence. v konkrétní firmě tyto manažerské kompetence analyzuje a nakonec definuje potřeby jejich rozvoje. Návrh ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Šmerda, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení finanční analýzy podniku Pivovar Černá Hora, a.s. Teoretická část práce je zaměřena na definici pojmů. Specifikuje co je to finanční analýza, její části a provedení. V praktické ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Hamsa, Miloslav
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Finita, s.r.o. Konkrétně se zabývá analýzou stávající finanční situace firmy, jejím zhodnocením a řešením nalezených problémů firmy. Výstupem je celková finanční a ...
 • Návrh projektu financovaného z ESF 

  Pražáková, Lucie
  Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem této práce je zpracovat návrh projektu pro agenturu Motiv P, ...
 • Zefektivnění výběrového řízení ve společnosti PRG-Schultz ČR, s.r.o. 

  Mácová, Romana
  Cílem práce je analýza a návrh doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců tak, aby podporovali kvalitu služeb poskytovaných firmou PRG-Schultz ČR, s.r.o. Teoretická část obsahuje přehled a zpracování příslušných ...
 • Návrh na zlepšení práce manažera 

  Humlová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na rozvíjení manažerských dovedností osobnosti manažera, jakožto důležitých osob pro funfování společnosti. Práce je rozdělena na tři základní části. První část, část teoretická vymezuje teorii ...
 • Změna firemní kultury firmy BUWOL METAL s.r.o. 

  Vrzáček, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hledáním návrhů a možností na zlepšení firemní kultury v konkrétní společnosti. Náplní teoretické části práce je popis podnikové kultury a jejího vlivu na výkonnost podniku. Dále pak teoretická ...
 • Efektivní řízení společnosti Echad s.r.o. s podporou databázových systémů 

  Šlechta, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje postup vytváření návrhu datové architektury integrovaného informačního systému. Postup zpracování je ovlivněn metodikou MMDIS, která je upravena pro potřeby této bakalářské práce. Fáze vývoje ...
 • Vytvoření elektronického platebního systému 

  Kořenek, Jan
  Vzhledem k nedávné finanční krizi se razantně zvedl počet debat o stabilním a bezpečném finančním prostředí. Zaměření bakalářské práce je vytvořit platební systém, který bude moci operovat zcela nezávisle, s pevně daným ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Karasová, Petra
  V mojí bakalářské práci se zabývám hodnocením finanční situace podniku Ekol, spol. s r.o. za roky 2005 až 2008. Toto hodnocení budu provádět pomocí účetních výkazů firmy podle českých účetních standardů. V první části práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kristová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KVS EKODIVIZE, a.s. za období let 2006 až 2008 na základě elementárních metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. ...
 • Výběr informačního systému 

  Plojhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení nejlépe vyhovujícího informačního systému pro konkrétní výrobní podnik. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se tématu a popsána metodologie ...
 • Elektronický marketing: Nízkonákladový prodej přes Internet 

  Pavlíček, Martin
  Obsahem práce je zmapování možností, které nabízí internetový marketing a návrh vhodného mixu tak, aby pro malou internetovou společnost představoval co nejvyšší přínos v porovnání s vynaloženými finančními prostředky.
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny se sportovními potřebami 

  Pospíšilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení maloobchodu se sportovními potřebami. Práce se skládá ze tří částí, teoretické, analytické a návrhu vlastního řešení. V první části se věnuji ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Procházka, Jiří
  V této práci se zaměřím na vypracování podnikatelského plánu pro firmu FATO HLAVÁČ, s. r. o. V práci se zmíním o historii firmy, zhodnotím aktuální stav ve firmě, udělám finanční analýzu firmy a jako další rozvoj firmy ...
 • Bezdrátové síte ve firemním prostředí 

  Svitana, Tomáš
  Obsahom mojej bakalárskej práce sú bezdrôtové siete. Za všeobecným úvodom zameraným na terminológiu, používané protokoly, štandardy, topológiu ako aj na samotné zabezpečenie sa nachádza konkrétny návrh a implementácia ...
 • Návrh internetových stránek 

  Olejník, Peter
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť firemné webové stránky. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti tejto bakalárskej práce. Praktická časť obsahuje ...
 • Komunikační mix pro společnost Contipro Group 

  Barnetová, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření ke zlepšení komunikačního mixu společnosti Contipro Group. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s touto problematikou, analytická část seznamuje čtenáře se ...