Now showing items 1-20 of 400

 • Návrh internetových stránek 

  Havránek, David
  Bakalářská práce pojednává o návrhu webových stránek pro vzniklou firmu za účelem její prezentace a začlenění mezi ostatní stejně zaměřené podniky na trhu. Práce se obsahově zabývá postupem při vytváření internetové ...
 • Cestovní náhrady 

  Maršalová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování cestovních náhrad. Vychází z teoretických poznatků a hledá optimální pravidla a postupy vyplácení cestovních náhrad pro konkrétní společnost. V praktické části obsahuje ...
 • Vývoj v oblasti zdanění příjmů z podnikání se zaměřením na změny od roku 2006 

  Drábková, Pavlína
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, které jsou uvedeny v části první zákona o daních z příjmů. Podrobně analyzuje důležité změny v ...
 • Analýza stavební firmy pomocí statistických metod 

  Šiška, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu vybraných ekonomických ukazateľov stavebnej firmy za použitia metód časových radov a regresnej analýzy. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické pozadie problematiky vysvetľujúce ...
 • Návrh elektronického obchodu pro AREAL SYSTEMS s.r.o. 

  Parimucha, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového elektronického obchodu pro firmu AREAL SYSTEMS s.r.o. Předmětem prodeje budou samolepky na zeď vyrobené na míru každému zákazníkovi. Návrh je řešený ze dvou hledisek, a to z ...
 • Analýza možnosti zdanění investičních nástrojů 

  Kuchař, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možných způsobech zdanění příjmů z investičních nástrojů podle platné legislativy. Zdanění investičních nástrojů je velmi specifickou oblastí z hlediska podmínek stanovených zákonem o ...
 • Daňová rizika investičních pobídek 

  Hájek, Jan
  Bakalářská práce pojednává o rizicích spojených s přijetím investiční pobídky. Popisuje jednotlivé komplikace, které mohou nastat při čerpání investiční pobídky především formou slevy na dani, a doporučuje jak tyto situace řešit.
 • Návrh rozšíření firmy Fonetip s.r.o. z kamenného obchodu na internetový trh 

  Vaverka, František
  Bakalářská práce na základě znalostí z teoretické části navrhuje v praktické části možnosti vstupu firmy Fonetip s.r.o na internetový trh. Upozorňuje na možné problémy s tímto spojené a snaží se nabídnout jejich řešení. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zedníková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení nového relaxačního centra v Ostravě. Práce se skládá ze tří hlavních částí. Práce vychází z teoretických poznatků, pak ...
 • Komoditní deriváty z pohledu drobného investora 

  Sapák, David
  Tato práce popisuje moţnosti elektronického obchodování na světových burzách. Přibliţuje, jak lze pomocí osobního počítače a celosvětové sítě internet pracovat efektivně v programových platformách připojených přímo na ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření sortimentu podniku 

  Vepřek, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru existující firmy. Popisuje situace, které mohou nastat při rozšiřování sortimentu společnosti a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Modul plánování a řízení výrobních zdrojů 

  Klaudíny, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a vytvorenie systému na zefektívnenie riadenia a plánovania výrobných zdrojov konkrétnej firmy. Obsah práce tvorí krátke predstavenie firmy, potom nasleduje teoretická časť, v ktorej ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Hicl, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem již zaběhlé společnosti Poštor s.r.o.. Popisuje problémy a možnosti řešení Poštoru od zavedení webových stránek a další implementace informačních systémů až po celkovou reorganizaci ...
 • Racionalizace a automatizace administrativy firmy 

  Kobe, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací a automatizací některých procesů administrativy firmy. Využívá k tomu jednoduchých aplikací Excel a programového kódu Visual Basic for Applications. V praktické části této práce ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Mordová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Teoretická část představuje hlavní principy, jak Evropská Unie tyto prostředky poskytuje. Zabývá se pojetím regionální politiky a ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Surynek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí. Shrnuje technologie použité pri bezdrátovém pripojení. Zabývá se historií bezdrátového pripojení, ale i nástinem budoucích trendu.
 • Návrh elektronického obchodu 

  Kováčik, Viktor
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje statistiky o nejčastějších nákupech na Internetu. Popisuji zde situaci podniku na trhu a navrhuji pro ...
 • Přínosy elektronického obchodu pro firmu a jeho propagace 

  Pawlas, Roman
  Bakalářská práce hodnotí současný stav elektronického obchodu Mgr. Elžbiety Jedzokové a jeho přínosy pro firmu. Na základě vyhodnocení současného stavu jsou navrženy kroky, které zajistí optimalizaci a propagaci na Internetu.
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Vítková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Ludkovice v letech 2006 až 2009. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zabývá základní charakteristikou obce Ludkovice. Ve třetí části ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Vymyslická, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav v období let 2005 - 2009. Uvádí člověka do konkrétní situace a analyzuje trh práce v okrese. Navrhuje pro problematické kategorie řešení, která ...