Now showing items 208-227 of 300

 • Sestavení technologie pro součást charakteru víko-příruba. 

  Loukota, David
  Rozbor typických přírubových součástí, konstrukční a funkční posouzení součásti, návrh a upnutí polotovaru, volba strojů, nástrojů a měřidel pro jednotlivé operace, navržení technologického postupu, výpočet časů u jednotlivých ...
 • Slinuté karbidy 

  Vaněk, Mojmír
  Cílem této bakalářské práce je charakteristika nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů z hlediska značení, struktury, fyzikálních a mechanických vlastností. V práci je uveden přehled metod výroby nepovlakovaných, ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Crhan, Luboš
  Bakalářská práce je vypracovaná v rámci bakalářského studijního programu B2341 – Strojírenství, oboru Strojírenské technologie na fakultě strojního inženýrství v Brně. Práce je zaměřena zejména na problematiku řezných ...
 • Slitiny Al-Mg v technické praxi 

  Hotař, Jan
  Přehled slévárenských slitin typu Al-Mg, jejich vlastností a použití. Vyvinutí slitin tohoto typu s vysokou pevností a tažností, které jsou vhodné pro odlévání automobilových odlitků.
 • Slitiny hořčíku a jejich aplikace ve veloprůmyslu 

  Hrouda, Vladimír
  Bakalářská práce shrnuje základní informace o hořčíku a jeho slitinách. Uvedeny jsou mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Je popsáno rozdělení slitin včetně chemického zpracování. Práce zahrnuje porovnání hořčíku ...
 • Smáčivost povrchu vůči kapalinám a druhá viskozita kapalin 

  Holub, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá smáčivostí povrchu vůči kapalinám s rozdělením typu povrchů a jejich chování s použitím různých kapalin. Pomocí experimentu ve kterém byl měřen kontaktní úhel na třech površích s následným ...
 • Solární záření v lokalitě VUT FSI v Brně 

  Horváth, Josef
  Tato práce se zabývá zpracováním měřených údajů ze snímačů solárního záření umístěných na budově C3 v lokalitě VUT FSI v Brně za rok 2007/08 a 2008/09. Cílem práce je prezentovat měřené údaje solárního záření ve statistické ...
 • Současný stav výzkumu interakce pneumatiky s podložím 

  Kleger, Ondřej
  Modelování a simulace jsou v současnosti velmi důležitá témata především v automobilovém průmyslu. Těchto simulací se využívá jak při vývoji nových vozidel či při jejich zdokonalování, tak zejména také pro vývoj a testování ...
 • Sportovní sjezdový vozík pro tělesně postižené 

  Šantavý, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá vývojem prototypu sjezdového sportovního vozíku pro tělesně postižené. Tento projekt byl inspirován jak vozidly poháněnými lidskou silou, tak součástmi z různých průmyslových odvětví. Po popisu ...
 • Stabilita karbidů a nitridů železa, kobaltu a niklu z prvních principů 

  Svatoň, Josef
  Tato práce je věnována stabilitě krystalové struktury karbidů a nitridů kobaltu a niklu a přímo strukturám o složení NiC a CoN. Stabilitou se rozumí v tomto případě nejnižší energetický stav, ve kterém se krystal nachází. ...
 • Stanovení silových účinků na nákladním přívěsu 

  Dragan, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením silových účinků na nákladním přívěsu. Přívěs je dvounápravový a jeho celková hmotnost je 18 tun. Cílem práce je analýza základních zatížení působících na přívěs nákladní silniční ...
 • Stroje a nástroje používané ve tváření 

  Stránský, Luboš
  Bakalářská práce obsahuje stručný přehled jednotlivých typů strojů a nástrojů používaných ve tváření. V práci jsou rozebrány dnes i dříve používané typy strojů a nástrojů. Mezi základní typy strojů patří: mechanické lisy, ...
 • Studie 3 nápravových kloubových damprů 

  Guzej, Michal
  Předmětem této práce je provedení studie produktů od výrobců 3 nápravových kloubových damprů. Jedním z úkolu je srovnání produktů pomocí základních a poměrných technických parametrů. Cílem je tedy ukázat hlavní a některé ...
 • Studie automatizovaných parkovacích systémů 

  Peprník, Pavel
  Tato bakalářská práce shrnuje současné poznatky o moderních automatizovaných parkovacích systémech. Je to velmi zajímavá myšlenka řešení nedostatku prostoru pro parkování stále se zvětšujícího počtu automobilů. V práci ...
 • Studie lisů na válcové a hranolovité balíky 

  Hertl, David
  Obsah této bakalářské práce se zabývá popisem zemědělského lisu na hranolovité a válcové balíky určené pro formování slámy a pícniny. Zemědělské lisy se vyrábějí v mnoha variantách v závislosti na výrobci a použité ...
 • Studie mulčovacích strojů 

  Derka, Lukáš
  Tato bakalářská práce rešeršního typu se zabývá studií zemědělských a lesních mulčovacích strojů. Mulčovacích strojů nesených traktorovým strojem. Rozbor bude zaměřen na konstrukční zpracování, technické parametry a pracovní ...
 • Studie samosběrných a silážovacích návěsů a vozů pro sběr a svoz balíků 

  Wojnar, Pavel
  Cílem této bakalářské práce bylo provést studii zemědělských návěsů od různých výrobců zemědělské techniky se zaměřením na samosběrné a silážovací návěsy a vozy pro sběr a svoz balíků. V první části této práce byl proveden ...
 • Studie strojů pro zimní údržbu komunikací 

  Grandič, Jan
  Tato bakalářská práce rešeršního typu je rozdělena do několika částí. Věnuje se rozboru provedení typů konstrukčního a technologického řešení uspořádání sněhových pluhů, fréz a posypových vozů. Tato práce obsahuje i vybrané ...
 • Studie turbiny s vířivým oběžným kolem 

  Jandourek, Pavel
  Tato práce obsahuje rozdělení vodních turbín.
 • Studie typových řad pneumatikových válců 

  Doleček, Ladislav
  Tato bakalářská práce je studií stavebních strojů, pneumatikových válců. Práce popisuje základní poznatky z oblasti hutnění materiálů. Obsahuje technologické, technické a provozní parametry pneumatikových válců a celkové ...