Now showing items 380-399 of 495

 • Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů 

  Kolomazník, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku úkolu:specializace a analýzatechnologických podmínek aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů.Skládá se ze tří částí.V první části pojednává o vývoji SK,druhu a vlastnosti ...
 • Technologický návrh výroby rámové základny 

  Havliš, Lukáš
  V bakalářské práci je řešen technologický návrh výroby rámové základny. Vzhledem k tomu, že společně s touto základnou je vyráběna rovněž součást, označena jako základna křídelní, je v této práci řešena současně i výroba ...
 • Technologický postup výroby součásti OTVÍRÁK 

  Němeček, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výstřižku – součásti z ocelového plechu S235JR (ČSN 11 375). Na základě literární studie problematiky stříhání a výpočtů bylo ...
 • Technologie pro přípravu a spalování biomasy 

  Venhoda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti přípravy a spalování biomasy. V 1. části této práce jsou popsány technologie pro přípravu biomasy zahrnující sklizeň a prostředky pro úpravu před spalováním. 2. část ...
 • Technologie pro přípravu a spalování biomasy 

  Venhoda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti přípravy a spalování biomasy. V 1. části této práce jsou popsány technologie pro přípravu biomasy zahrnující sklizeň a prostředky pro úpravu před spalováním. 2. část ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Mazůrek, Tomáš
  Bakalářská práce byla vypracovaná v rámci prezenčního studia oboru B-STI Strojní inženýrství a zpracovává postupy a metody výroby odlitků při použití technologie odlévání na vytavitelný model. Tato literární rešerše se ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - konkrétní aplikace 

  Rozman, Jiří
  Tato bakalářská práce si klade za cíl shromáždit základní informace o současném uplatnění odlitků vyrobených metodou vytavitelného modelu. Je zaměřena na využití těchto odlitků v různých odvětvích průmyslu a na mate-riálu ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků 

  Šmíd, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problémem technologií vytavování voskového modelu spojených s výrobou přesných odlitků (technologie “ztraceného vosku“). Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená na nejmodernější ...
 • Technologie výroby rámu skříně 

  Tvarůžek, Martin
  V bakalářské práci se porovnává a vyhodnocuje nejvýhodnější technologie výroby součásti rámu skříně. Jedná se o skříně sloužící k indukčnímu ohřevu materiálu. Porovnávána je technologická stránka dělení materiálu pomocí ...
 • Technologie zhotovení odlitků "na hotovo" 

  Bartoš, Filip
  Tato bakalářská práce si klade za úkol shromáždit základní informace o technologiích používaných při výrobě odlitků na hotovo, tedy bez nutnosti dalšího obrábění, tzv. „Net-Shape“. Zaměřena je především na technologii ...
 • Technologiie kotvení implantátů při transmedulární osteosyntéze proximální tibie. 

  Müller, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením nitrodřeňové osteosyntézy tibie s možností úhlově stabilizovat zlomeniny v proximální části kosti. Navržené implantáty z titanové slitiny Ti6Al4V jsou pevnostně ověřeny. Také ...
 • Telegrafní rovnice 

  Továrek, Tomáš
  Telegrafní rovnice modelují šíření elektrického signálu ve vedení. V práci je tato soustava parciálních diferenciálních rovnic odvozena z fyzikálních zákonitostí. Jsou studovány vlastnosti řešení, zejména vliv impedančního ...
 • Tepelná čerpadla 

  Kubik, Martin
  Bakalářská práce obsahuje stručný úvod do problematiky tepelných čerpadel a rozebírá princip jejich fungování. Dále je v této práci zmíněno rozdělení a charakteristika kompresorů, tepelných výměníků a chladiv. V práci jsou ...
 • Tepelná čerpadla – monitoring reálného provozu 

  Jašek, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému pro tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA instalovaného v prostorách hudební zkušebny. Dále pak sběrem a vyhodnocováním naměřených dat a posouzením ekonomické ...
 • Tepelná čerpadla – zkušenosti z provozu 

  Dvořák, Vlastimil
  Cílem bakalářské práce je shromáždit dostupné údaje o realizovaných projektech tepelných čerpadel a posoudit jejich vhodnost, výhodnost a návratnost investice. Úkolem je také posoudit ekonomickou stránku tepelných čerpadel ...
 • Tepelné čerpadlo 

  Klíma, Martin
  Bakalářská práce popisuje a charakterizuje tepelné čerpadlo. Obsahuje souhrn jednotlivých druhů tepelných čerpadel z hlediska získávání energie, princip jejich funkce a popis odlišností mezi jednotlivými druhy kompresorů, ...
 • Tepelné čerpadlo s akumulací 

  Pluške, Zbyněk
  Práce pojednává o tepelném čerpadle a akumulaci vyrobené tepelné energie. Nejprve popisuje princip chodu tepelného čerpadla. Také jsou uvedeny druhy tepelných čerpadel podle toho, odkud odebírají nízkopotenciální teplo. ...
 • Tepelné motory pro využívání odpadního tepla 

  Macháček, Pavel
  Tato práce se zabývá tepelnými oběhy pro využití odpadního tepla a jejich srovnáním. V první části jsou popisovány jednotlivé tepelné oběhy, jejich základní modifikace a princip činnosti, jejich výhody a nevýhody a typické ...
 • Teplovodní otopné soustavy pro nízkoenergetické domy. 

  Vrána, Lukáš
  Tato práce se zabývá možnostmi vytápění nízkoenergetických domů. V první kapitole je obecné rozdělení a popis vlastností těchto domů. V následujících jsou prezentovány základní principy metod jednotlivých systémů vytápění ...