Now showing items 238-257 of 300

 • Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů 

  Kolomazník, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku úkolu:specializace a analýzatechnologických podmínek aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů.Skládá se ze tří částí.V první části pojednává o vývoji SK,druhu a vlastnosti ...
 • Technologický návrh výroby rámové základny 

  Havliš, Lukáš
  V bakalářské práci je řešen technologický návrh výroby rámové základny. Vzhledem k tomu, že společně s touto základnou je vyráběna rovněž součást, označena jako základna křídelní, je v této práci řešena současně i výroba ...
 • Technologický postup výroby součásti OTVÍRÁK 

  Němeček, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výstřižku – součásti z ocelového plechu S235JR (ČSN 11 375). Na základě literární studie problematiky stříhání a výpočtů bylo ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Mazůrek, Tomáš
  Bakalářská práce byla vypracovaná v rámci prezenčního studia oboru B-STI Strojní inženýrství a zpracovává postupy a metody výroby odlitků při použití technologie odlévání na vytavitelný model. Tato literární rešerše se ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - konkrétní aplikace 

  Rozman, Jiří
  Tato bakalářská práce si klade za cíl shromáždit základní informace o současném uplatnění odlitků vyrobených metodou vytavitelného modelu. Je zaměřena na využití těchto odlitků v různých odvětvích průmyslu a na mate-riálu ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků 

  Šmíd, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problémem technologií vytavování voskového modelu spojených s výrobou přesných odlitků (technologie “ztraceného vosku“). Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená na nejmodernější ...
 • Technologie výroby rámu skříně 

  Tvarůžek, Martin
  V bakalářské práci se porovnává a vyhodnocuje nejvýhodnější technologie výroby součásti rámu skříně. Jedná se o skříně sloužící k indukčnímu ohřevu materiálu. Porovnávána je technologická stránka dělení materiálu pomocí ...
 • Technologie zhotovení odlitků "na hotovo" 

  Bartoš, Filip
  Tato bakalářská práce si klade za úkol shromáždit základní informace o technologiích používaných při výrobě odlitků na hotovo, tedy bez nutnosti dalšího obrábění, tzv. „Net-Shape“. Zaměřena je především na technologii ...
 • Telegrafní rovnice 

  Továrek, Tomáš
  Telegrafní rovnice modelují šíření elektrického signálu ve vedení. V práci je tato soustava parciálních diferenciálních rovnic odvozena z fyzikálních zákonitostí. Jsou studovány vlastnosti řešení, zejména vliv impedančního ...
 • Termodynamika fázových přeměn - rovnovážné a entalpické diagramy pro soustavu Fe - C 

  Štěpánek, Roman
  Tato práce shrnuje základních informace o rovnováze soustav, termodynamice fázových přeměn, rovnovážných a entalpických diagramech soustav a souvislostech mezi nimi. Zároveň se důkladněji věnuje konstrukcím přibližných ...
 • Tlakově lité odlitky z Al slitin pro automobilový průmysl 

  Havel, Jiří
  Tato rešeršní práce je zaměřena na téma Tlakově lité odlitky z Al slitin pro automobilový průmysl. V teoretické části je toto téma popsáno z hlediska technologie lití pro Al slitiny se zaměřením na vysokotlaké lití, na ...
 • Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl 

  Hejduk, Oldřich
  Rešeršní práce zpracovaná v rámci bakalářského studia na téma Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl. Cílem práce je popis vlastností hořčíkových slitin s důrazem na Mg slitiny určené pro tlakové lití. ...
 • Trendy současného vývoje automatické výměny obrobků 

  Laurenc, Filip
  Tématem této bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se uceleným roztříděním prvků užívaných při automatické výměně obrobků u obráběcích center. Rešerše popisuje a třídí prvky těchto systémů. Po obecné části následují ...
 • Trendy v oblasti numerických simulací slévárenských procesů 

  Haluza, Jakub
  S rozvojem výpočetní techniky se numerická simulace stala významným pomocníkem při návrhu a optimalizaci slévárenských procesů. Cílem matematického modelování je odladění navrhované technologie ve fázi přípravy výroby, tak ...
 • Tváření elastomery 

  Polívka, Pavel
  V bakalářské práci je provedena aktuální literární studie se zaměřením na výrobu součástí pomocí elastomerů v aplikacích tváření. Studie obsahuje vysvětlení jednotlivých speciálních metod, jejich porovnání s klasickými ...
 • Uživatelský program pro zobrazení a zpracování kvantitativní fáze z digitálního holografického mikroskopu 

  Hladík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby uživatelského počítačového programu určeného ke zpracování obrazů kvantitativního fázového kontrastu z digitálního holografického mikroskopu. Teoretická část práce ...
 • Údržba letadel 

  Phung, Nhu Binh
  Tato práce je shrnutím dosavadních znalostí dané problematiky a zhodnocením aktuálního stavu v procesu tvorby plánu údržby malého dopravního letounu i uvést charakteristiku a aplikovatelnost nedestruktivních metod kontroly ...
 • Úprava pístu pro vznětový motor BMW 2,5 TDS 

  Rada, Lubomír
  V této bakalářské práci řeším úpravu a návrh pístu čtyřdobého vznětového motoru s přímým vstřikováním nafty o výkonu 130 kW, který se používá ve vozidlech značky BMW. Při volbě hlavních rozměrů vycházím z rozměrů původního ...
 • Úprava pístu pro zážehový motor Suzuki Swift 1,3 GTi 

  Bastl, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou pístu na konkrétním typu motoru G13B vozidla Suzuki Swift 1,3 GTi. Cílem práce je zachovat některé hlavní rozměry pístu a změnit ty zbylé tak, aby píst odolal veškerému namáhání a ...