Now showing items 254-273 of 300

 • Uživatelský program pro zobrazení a zpracování kvantitativní fáze z digitálního holografického mikroskopu 

  Hladík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby uživatelského počítačového programu určeného ke zpracování obrazů kvantitativního fázového kontrastu z digitálního holografického mikroskopu. Teoretická část práce ...
 • Údržba letadel 

  Phung, Nhu Binh
  Tato práce je shrnutím dosavadních znalostí dané problematiky a zhodnocením aktuálního stavu v procesu tvorby plánu údržby malého dopravního letounu i uvést charakteristiku a aplikovatelnost nedestruktivních metod kontroly ...
 • Úprava pístu pro vznětový motor BMW 2,5 TDS 

  Rada, Lubomír
  V této bakalářské práci řeším úpravu a návrh pístu čtyřdobého vznětového motoru s přímým vstřikováním nafty o výkonu 130 kW, který se používá ve vozidlech značky BMW. Při volbě hlavních rozměrů vycházím z rozměrů původního ...
 • Úprava pístu pro zážehový motor Suzuki Swift 1,3 GTi 

  Bastl, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou pístu na konkrétním typu motoru G13B vozidla Suzuki Swift 1,3 GTi. Cílem práce je zachovat některé hlavní rozměry pístu a změnit ty zbylé tak, aby píst odolal veškerému namáhání a ...
 • Úpravy pohonných jednotek pro motoristický sport 

  Slovák, Marek
  Tato bakalářské práce pojednává o základních možnostech jakými lze zvyšovat výkonnostní parametry motoru za účelem nasazení jednotky v motoristickém sportu. Zaměřuje se především na teoretickou stránku provedení úprav, ...
 • Variantní řešení výroby držáku vodiče 

  Šuráň, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh variantního řešení výroby držáku vodiče – dílce z pozinkovaného plechu oceli 12 020.20. Součást je výrobkem firmy Spálovský. Předpokládaná série výroby je 1 ...
 • Variantní řešení výroby jezdce 

  Chládek, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství předkládá návrh technologií použitelných při výrobě jezdce, který je součástí aretačního mechanismu vyráběného firmou TOKOZ a.s., a podává zhodnocení ...
 • Věžové jeřáby v současnosti 

  Gipka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou věžových jeřábů v současnosti. Práce obsahuje rozdělení věžových jeřábů podle několika hlavních kritérií do skupin s ukázkou existujících modelů předních světových značek. Cílem ...
 • Vizualizace jízdy čtyřkolového vozidla v prostředí Matlab-Simulink 

  Foriška, Aleš
  Táto práca sa zaoberá tvorbou vizualizácie jazdy štvorkolesového vozidla v prostredí Matlab-Simulink. Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii histórie, tvorbe a možnosti použitia virtuálnej reality. Ďalšie kapitoly ...
 • Vizualizace statických úloh metodami počítačové grafiky 

  Komínek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá softwarovým řešením vizualizace namáhání jednoduchých staticky určitých prutových těles. Dále uvádí základní teorii statiky a pružnosti, základní zobrazovací metody počítačové grafiky a ...
 • Vlastnosti gelů používaných ve fluidním inženýrství 

  Hudák, Igor
  Gely představují v běžném životě určitý standard a ne jinak tomu je i v technickém užití. Dokáží nabídnout naprosto jedinečné možnosti použití v různých oblastech. Gelová struktura jako taková je sama o sobě velice zajímavým ...
 • Vliv elektronového svazku na tenké vrstvy oxidů 

  Kostyal, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu elektrónového lúča rastrovacieho elektrónového mikroskopu na povrch vzorky SiO2/Si(100). V práci je stručne popísaná elektrónová mikroskopia a mikroskopia atomárnych síl. Hlavným ...
 • Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel 

  Chromek, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje prvotnímu návrhu oběžného kola, stanovení jeho teoretické měrné energie, kterou má čerpadlo při nekonečném počtu lopatek a následné korekci na skutečnou měrnou energii čerpadla s oběžným kolem s ...
 • Vliv mechanických vlastností cévních protéz na jejich klinické použití 

  Chomič, Dimitrij
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cévních protéz. Pojednává se v ní o typech cév, jejich anatomii, fyziologii, patologii a mechanických vlastnostech. Zabývá se rozdělením cévních protéz, popisem jejich mechanických ...
 • Vliv tvaru Země a atmosféry na činnost leteckých navigačních zařízení 

  Korbel, Martin
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a popsat vlivy a důsledky tvaru Země a její atmosféry na provoz pozemních i palubních radiotechnických zařízení, používaných v letectví. Práce obsahuje popis těchto vlivů působících ...
 • Volba materiálu pro komponenty jízdních kol 

  Táborský, Miroslav
  Závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro komponenty jízdních kol. Obsahuje souhrn základních informací o materiálech v současnosti používaných pro komponenty jízdních kol, které jsou mezi sebou ...
 • Vyhodnocení opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení. 

  Kružík, Petr
  Tato práce sleduje vznik opotřebení u vybraných typů vyměnitelných břitových destiček při soustružení tepelně zpracovaného válcového obrobku. Destičky jsou vybrány z oblasti slinutých karbidů a cermetů povlakovaných i ...
 • Využití nepevného nástroje – polyuretanu – ve tváření 

  Zigáček, Štěpán
  ZIGÁČEK Štěpán: Využití nepevného nástroje – polyuretanu – ve tváření Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STI Strojní inženýrství je literární studií zaměřenou na výrobní metody tváření pomocí elastomerů. ...
 • Využití optické myši pro snímání polohy robotu Micromouse 

  Cintula, Ladislav
  Cieľom práce je využitie optického senzoru ADNS-2610 firmy Avago Tech-nologies Inc. pre meranie polohy mobilného robotu kategórie micromouse. Obvod ADNS-2610 predstavuje kompletný optický senzor s malým rozlíšením, ktorý ...
 • Využití simulace jízdy vozidla po povrchu v současném vývoji vozidel a motorsportu 

  Keprt, Michal
  S rostoucí konkurencí je vyšší tlak na výrobce aut. To je důvod proč výrobci aut jsou nuceni udělat vývoj aut efektivnější a rychlejší. Používají simulaci a modelování, to je důvod proč zde presentuji nejvíce prováděné ...