Now showing items 289-300 of 300

 • Zakladač do horizontálního oběžného zásobníku 

  Bartoš, Tomáš
  Tato práce navrhuje celkové konstrukční řešení zakladače europřepravek do horizontálního oběžného zásobníku. Je proveden návrh nového stroje. Práce obsahuje pevnostní výpočty, výpočet kinematiky, návrh pohonů a veškerou ...
 • Zakružování pásů 

  Kornherr, Milan
  Tato práce řeší teoretický rozbor role plastické deformace u procesu zakružování pásů. Vysvětluje průběhy napětí při zatěžování a při odlehčování. Práce se dále zabývá výpočtem odpružení a ohybového momentu při určitém ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Veselý, Milan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 223.0 (20CrMn5-4). Na základě ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Červinka, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0. Na základě literární studie problematiky ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Kameník, Tomáš
  KAMENÍK Tomáš: Zápustkové kování pastorku Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B 2307 překládá návrh technologie výkovku – pastorku- zhotoveným zápustkovým kováním z materiálu 14 220. Na základě literární ...
 • Zdvihové ústrojí jeřábové kočky 28 000 kg 

  Nečas, Jindřich
  Zdvihací zařízení jsou strojní zařízení, pomocí kterých se přemisťují břemena zavěšena, či připevněna na nosných prvcích svislým, nebo vodorovným pohybem na určená místa ve vymezeném prostoru. Zdvihací zařízení se rozdělují ...
 • Zhodnocení systému prohlídek a oprav draků pro letouny ZLIN řady 26 

  Jančář, Milan
  Bakalářská práce pojednává o způsobu provádění periodických prohlídek a oprav letounů ZLIN řady Z 26. Již z názvu této práce vyplývá, že jde o problematiku náročnou a velmi obsáhlou. Mým cílem tedy bylo přiblížit vybrané ...
 • Zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem bakalářské práce je návrh nové technologie pro zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy z korozivzdorné oceli DIN 1.4301 tloušťky plechu 0,8mm. Čtvercové otvory budou zhotoveny do polotovaru plechu s již ...
 • Zkoušky tvrdosti a jejich aplikace v oblasti strojírenské produkce. 

  Černohousová, Pavla
  Cílem této bakalářské práce je v první teoretické části přehledně popsat vývoj, druhy a základní principy zkoušek tvrdosti. V praktické části jsou některé tyto zkoušky aplikovány na shromážděné vzorky. Dosažené výsledky ...
 • Zkoušky tvrdosti, účel a využití ve strojírenství. 

  Duba, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá stručným přehledem, zaměřeným na v dnešní době nejpoužívanější metody zkoušek tvrdosti. Zaměřuje se také na využívání těchto metod v praxi a průzkum provádění těchto metod na Jihlavsku. Srovnání ...
 • Zpracování přehledu MKP aplikací na bázi Open Source 

  Tománek, Jiří
  Práce je zaměřena na zpracování přehledu současně dostupných MKP programů na bázi otevřeného kódu, které jsou volně k dispozici na internetu. Jsou zde postupně prezentovány tři programy (Salome, Roshaz, Ansys), ve kterých ...
 • Žáropevné slitiny niklu používané v leteckém průmyslu 

  Mareš, Pavel
  Tato práce popisuje žárupevné materiály, zejména pak skupinu superslitin na bázi niklu. Zaměřuje se na jejich složení a vlastnosti a zabývá se jejich vývojem a využitím v leteckém průmyslu, kde hraje tato skupina slitin ...