Now showing items 252-271 of 492

 • Plazmové svařování výfuků motorů 

  Nogol, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového svařování výfuku motoru. Práce rozebírá jak motocyklové, tak i automobilové výfukové potrubí. Na základě literární studie byla rozebrána svařitelnost žáruvzdorných a ...
 • Plánování cesty robotu (RRT) 

  Knispel, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá plánováním cesty všesměrového mobilního robotu pomocí algoritmu RRT (Rapidly-exploring Random Tree – Rychle rostoucí náhodný strom). V teoretické části dále popisuje základní algoritmy ...
 • Plánování cesty robotu pomocí hejnových algoritmů 

  Hrčka, Petr
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí hejnového algoritmu. V první části je popsán samotný PSO algoritmus a přístupy k pracovnímu prostoru robota pro nasazení PSO. V druhé části jsou srovnávány různé přístupy ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha 

  Viktora, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy. Obsahuje výpočet válečkové tratě včetně působících odporů, volbu pohonné jednotky, návrh převodu, návrh válečku a jeho kontrola, návrh rámu a jeho ...
 • Polohovací stůl pro 3D optický profilometr. 

  Kuruc, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a technickým zpracováním polohovacího stolu pro 3D optický profilometr, který má umožňovat posuv ve dvou osách a náklon ložné plochy ve stejných dvou osách. Je zpracována rešerše ...
 • Popis rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu 

  Hrstka, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem určení exponentu singularity, pomocí kterého je možné úplně popsat rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část pojednává o ...
 • Porovnání aeračních elementů 

  Stříž, Michal
  Náplní předložené práce je srovnání používaných aeračních elementů v aktivačních nádržích při biologickém čištění odpadních vod. Aby bylo možno srovnávat, je v práci popsáno a vysvětleno: ? základní rozdělení a funkce ...
 • Porovnání geometrických modelů reálných plic s idealizovaným modelem 

  Roupec, Michal
  Cílem této práce je vyhledat hlavní parametry idealizovaných geometrických modelů plicních trubic – Weibelova a Horsfieldova a zjistit délky a průměry jednotlivých větví do 4. generace větvení. Na 3D modelu, vzniklém ...
 • Porovnání koncepcí ultralehkých letounů se sedaly za sebou a vedle sebe. 

  Hartman, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá ultralehkými letouny, jejich právní definicí a směrem jakým se budou ubírat právní normy v Evropské unii. Dále je zmíněna konstrukce letadel a materiály, které se v této kategorii používají a ...
 • Porovnání provozních, technických a ekonomických parametrů letounů pro výsadkovou činnost. 

  Louman, Petr
  Tato závěrečná bakalářská práce porovnává letadla AN-2, C206, SMG-92, L410 a PAC750XL na základě analýzy provozních, technických a ekonomických parametrů. Obsahuje informace a popis vlastností letounů z pohledu využití pro ...
 • Porovnání provozních, technických a ekonomických parametrů vlečných letounů. 

  Slováček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je porovnat parametry vlečných letounů na základě analýzy provozních, technických a ekonomických parametrů. Obsahuje rozbor jednotlivých parametrů a popis vlastností letounů z pohledu využití ...
 • Porovnání různých technologií inserce K-drátů. 

  Illeová, Marie
  Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat různé technologie inserce Kirschnerových drátů do kostí na základě literárních pramenů. V experimentální části byla technologie vrtání porovnána s technologií zatloukání podle ...
 • Posouzení energetické náročnosti rodinného domu 

  Němec, Miloš
  Práce se zabývá porovnáním několika úprav konkrétního rodinného domu, které by měly snížit jeho výslednou energetickou náročnost. Pro tyto účely je aplikován Národní kalkulační nástroj, který je v souladu s vyhláškou č. ...
 • Postup tvorby prototypového dílu "řadící hlavice" s využitím moderního softwaru a technologií 

  Kristel, Peter
  Práca je zameraná na tvorbu prototypového dielu radiacej hlavice. Pri návrhu bola zohľadnená ergonómia tejto súčasti pre pohodlnú manipuláciu a kontakt s užívateľom. Model prototypu bol doplnený o dizajnové prvky, ktoré ...
 • Použití aluminiových profilů ve strojírenských konstrukcích 

  Suk, Pavel
  Práce pojednává o použití hliníkových profilů ve strojírenství. V úvodu se zabývá konstrukčními materiály obecně. Dále zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti hliníku. V další části práce obsahuje různé slitiny hliníku a ...
 • Použití solárních kolektorů pro chlazení vnitřního prostředí obytných budov 

  Kněžínek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku použití atmosférických a vakuových solárních kolektorů v oblastech chlazení vnitřního prostředí obytných budov. Práce obsahuje podrobnější popis technologií chlazení poháněných ...
 • Používané principy chlazení v průmyslu 

  Machala, Jiří
  V bakalářské práci jsou shrnuty hlavní chladicí metody, které se používají v oblasti průmyslových chladicích zařízení. Dále je pojednáno o pracovních látkách v chladicí technice s přihlédnutím k jejich vlivům na životní ...
 • Povrchová úprava karoserie automobilu 

  Talafa, Michal
  V této práci jsou teoreticky popsány úpravy na karoseriích automobilů, zejména jejich povrchové úpravy. Tedy předúpravy před samotným nanášením lakované vrstvy. Jsou zde popsány druhy těchto předúprav, jako je odmašťování ...
 • Povrchová úprava karoserie automobilu metalickým lakováním 

  Kubíček, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou povrchových úprav karosérii automobilov. Je venovaná teoretickému oboznámeniu s problematikou povrchových úprav kovových povrchov, rozdeleniu rôznych typov týchto úprav ako aj ...
 • Povrchová úprava mokrým lakováním 

  Fical, Karel
  Ochrana materiálů různými nátěry, je v dnešní době velmi důležitá, jak z hlediska estetického, funkčního, tak především antikorozního. Koroze každoročně způsobí nemalé škody na kovových konstrukcích a degradace materiálu ...