Poslední příspěvky

 • Primární testování elektrických ochran 

  Macek, Vratislav
  Cílem bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy na problematiku primárního testování elektrických ochran. Práce je rozdělena na dvě části : teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou informace týkající se ...
 • Řídící modul pro obvody ADF4360 a vybrané DDS 

  Lambor, Jiří
  Tato práce je svým obsahem zaměřena na problematiku ovládání a komunikace obvodů přímé číslicové syntézy (DDS) a obvodů napětím řízeného oscilátoru s fázovým závěsem (ADF) pomocí mikrokontroléru. V úvodní části, která se ...
 • Efektový zesilovač a procesor pro domácí audio poslech 

  Šenfluk, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh efektového zesilovače a procesoru pro domácí audio poslech. Jedná se o tří-kanálový zesilovač třídy D doplněný o analogové a digitální vstupní obvody zpracovávající analogový stereo signál. ...
 • Vyhledáváni repetitivní DNA z nukleotidových sekvencí 

  Moskovská, Kateřina
  V této práci je rozebrána problematika repetitivních DNA a algoritmů pro vyhledávání tandemových repetic. Tandemové repetice hrají důležitou roli v biologickém průmyslu. Slouží jako genetické markery pro tvoření genetických ...
 • Všesměrový mobilní robot 

  Štěrba, Ondřej
  Práce se zabývá řízením robotického podvozku na bázi všesměrových („švédských“) kol, tzn. řízením úhlových rychlostí jednotlivých kol za účelem dosažení pohybu robotu žádaným směrem a žádanou rychlostí. Dále se práce zabývá ...
 • Analýza oprávněnosti využití solárních natáčecích zařízení pro fotovoltaické systémy v dané lokalitě 

  Hořava, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou oprávněnosti využití solárních natáčecích zařízení pro fotovoltaické systémy v dané lokalitě. V první části je stručně popsán princip fotovoltaické přeměny, druhy fotovoltaických ...
 • Spouštěč trubicových zářivek 

  Růžička, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem elektronického předřadníku určeného ke spouštění a stmívání šesti zářivek o výkonu 40 W. Ovládání je řešeno tlačítkem a analogovým vstupem. V práci je použit mikrokontrolér který řídí budící ...
 • Řízení solárního článku 

  Pisca, Marek
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá teóriou fotovoltaických článkov a riadením solárneho systému určeného pre rekreačnú chatku. Bol navrhnutý a realizovaný riadiaci a nabíjací systém pre nabíjanie Pb akumulátora. Tento ...
 • Systém řízení akvária s mikrokontrolérem 

  Gothard, Adolf
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatického řídicího systému pro akvárium, vybaveného mikrokontrolérem AT89C51ED2 a jednoduchým uživatelským rozhraním. Po úvodním seznámení s obvykle používanými systémy pro ...
 • Mikroprocesorem řízené ovládání osvětlení 

  Janča, Adam
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro číslicové řízení osvětlení v místnostech. Návrh systému začíná zvolením vhodné koncepce systému s ohledem na snadnou obsluhu a propojení s dosavadní světelnou soustavou. Jádro ...
 • Systém monitorování obytných prostor 

  Ďurík, Maroš
  Práca sa zaoberá monitorovaním obytných priestorov, kde sníma základné veliiny ako teplotu a vlhkos v miestnosti, odber elektrickej energie v kWh, únik zemného plynu, osvetlenie a výpadok elektrickej siete. Popisované ...
 • Myografický biofeedback 

  Sekera, Lukáš
  První část práce se zabývá stavbou a funkcí svalů. Následně je zde popsán EMG signál, jeho snímání a vyhodnocení. Ve druhé části jsou za pomocí vyhodnocených parametrů EMG signálu naprogramovány 3 hry pro myofeedbeck.
 • Izolace a purifikace nukleových kyselin pomocí magnetizovatelných mikro- a nanočástic 

  Dostálová, Simona
  Nukleové kyseliny jsou zcela jedinečnou složkou každého organismu. Určují jeho vzhled, chování nebo například dispozice k různým chorobám. I přes jejich důležitost je stále mnoho informací, které o nukleových kyselinách ...
 • Návrh dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje 

  Moštěk, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí symetrického stabilizovaného napájecího zdroje opatřeného nastavitelnou elektronickou proudovou pojistkou. Koncepce zdroje je zvolena jako lineární se dvěma rozsahy ...
 • Materiály pro lithno-iontové akumulátory se zvýšenou bezpečností 

  Divílek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá použitím uhlíku v záporných hmotách lithno-iontových baterií, jejich složením, přípravou a následným zkoušením kapacity a požární bezpečnosti. Cílem práce je otestovat požární bezpečnost záporné ...
 • Matematická analýza a simulace přenosových parametrů optických vláken 

  Smrž, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přenosových parametrů optických vláken, jejich vlastnostmi a způsobu výpočtu. V práci jsou uvedeny jednotlivé typy druhů optických vláken a jejich standardy. Je zde i popis ...
 • Laboratorní stand pro výuku elektrických pohonů 

  Forró, Barnabás
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vhodného budiča pre mosfet moduly použité v laboratórnom stande. V prvej časti som sa venoval vlastnostiam a funkciám budiacich obvodov. V ďalšej časti som sa zaoberal výberom vhodného ...
 • Návrh teplotního čidla 

  Bílý, Stanislav
  Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci zařízení pro měření teploty se signalizací vysoké teploty. V první části je proveden rozbor teplotních čidel. Jsou zde uvedeny druhy, vlastnosti a porovnání čidel. V druhé části ...
 • Ultrazvukový fetální detektor 

  Mackových, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom jednoduchého fetálneho detektoru, ktorým sa dá získať informácia o tepovej frekvencii plodu v období gravidity. Práca obsahuje teoreticky popis dopplerovských systémov a vlastný návrh obvodového ...
 • Přijímač dálkového ovládání 

  Veverka, Vojtěch
  Tento semestrální projekt se zabývá návrhem obvodového zapojení přijímače dálkového ovladače, který bude sloužit jako řídící modul pro ovládání natáčení anténního rotátoru. Část práce je zaměřena na problematiku bezdrátového ...

Zobrazit další