Now showing items 107-126 of 466

 • Efektivní zapojení zařízení PCM 30U OCH do laboratorní výuky 

  Procházka, Jiří
  Cílem mého bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou PCM, zvláště PCM 1. řádu a jejího praktického využití v instalaci v zařízení PCM30UOCH. Práce obsahuje dále popis přenosového zařízení, možnosti jeho osazení a ...
 • Efektový zesilovač a procesor pro domácí audio poslech 

  Šenfluk, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh efektového zesilovače a procesoru pro domácí audio poslech. Jedná se o tří-kanálový zesilovač třídy D doplněný o analogové a digitální vstupní obvody zpracovávající analogový stereo signál. ...
 • Elektrická a hybridní vozidla 

  Kosík, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na získávání poznatků o elektrických a hybridních vozidlech a jejich vývojem. První část práce pojednává o elektrických vozidlech, jejich historii a možným vývojem, kterým se tato vozidla ...
 • Elektrické a tepelné vlastnosti bezolovnatých pájených spojů 

  Jurásek, Matěj
  Tato práce je zamřena na problematiku pájení. V teoretické části popisuje základní požadavky na materiály a pájecí slitiny, které do tohoto procesu vstupují. Dále také faktory, které mají zásadní vliv na jakost spoje a ...
 • Elektroakupunktura 

  Purket, Vladislav
  Tato bakalářská práce zpracovává léčebné metody staré čínské medicíny. Vysvětluje základní problematiku existence energie kolující v drahách lidského těla a stimulaci bodů, pomocí kterých můžeme ovlivňovat zdraví člověka. ...
 • Elektrochemická detekce purinových bází pomocí tlustovrstvých Cu2O elektrod 

  Gabriel, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou výroby tlustovrstvých elektrod. Zaměřuje se na přípravu Cu2O pracovních elektrod metodou sítotisku a spray - coatingu na korundovém substrátu. V předkládané práci jsou obě metody přípravy ...
 • Elektroencefalografie 

  Jarošová, Veronika
  Tato semestrální práce má za svůj cíl popsat elektroencefalografii. Začátek práce je věnován historii elektroencefalografie, poté je popsána spontánní i evokovaná aktivita mozku. Dále se zabývá elektroencefalografii. Závěr ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a v druhej časti sa zameriame na už fungujúce zariadenie, ...
 • Elektromagnetický tlumič s Halbachovým uspořádáním permanentních magnetů 

  Mikyska, Jan
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je výběr vhodného konstrukčního řešení elektromagnetického tlumiče s Halbachovým uspořádáním permanentních magnetů tak, aby bylo dosaženo co největšího výstupního výkonu pro dobíjení ...
 • Elektronický rezervační systém pro laboratoře a laboratorní zařízení 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá návrhom databázovej štruktúry a webového rozhrania rezervačného systému, určeného pre rezerváciu laboratórnych priestorov a meracích zariadení určených pre zapožičanie. Systém je navrhnutý na najrozšírenejšom ...
 • Elektronický systém řízení skleníku 

  Šedivý, Jozef
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť elektronický systém pre riadenie skleníka, ovládaného mikrokontrolérom. Zariadenie bolo rozdelený na dve časti, ktoré medzi sebou komunikujú cez rozhranie RS 422. Systém obsahuje ...
 • Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů 

  Čermáková, Adéla
  Tato práce se zabývá elektrostimulací kardiomyocytů a návrhem kompletního stimulačního zařízení pro jejich kultivaci a stimulaci. V úvodu se zabývá elektrofyziologií myocytů, následně potom problematikou elektrostimulace ...
 • Energetické problémy elektrotepelných zařízení 

  Popelář, Vojtěch
  Elektrické pece jsou jedním z největších odběratelů elektrické energie. Mají velký negativní vliv na elektrizační soustavu. Proto je nutná optimalizace jejich pracovního procesu. Práce se zabývá energetickými problémy ...
 • Environmentální vlivy a pájitelnost povrchových úprav desek plošných spojů 

  Jičínský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi povrchových úprav desek plošných spojů. Cílem této práce je porovnání povrchové úpravy OSP nanášené v laboratorních podmínkách a oproti technologickému postupu zavedeného ve firmě ...
 • Experimentální analýza stěračových motorků 

  Dočekal, Martin
  Práce se zabývá metodami měření malých stejnosměrných motorů, zejména motorů používaných pro pohony stěračových mechanismů. Dále pak popisem funkce a vnitřní stavby stěračových motorů. Měření těchto motorů se provádí zejména ...
 • Experimentální stanovení koeficientu víceotvorové rychlostní sondy 

  Šolc, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na měření průtoku vzduchu v potrubí, za pomocí normalizované clony a víceotvorové sondy. V praktické části je ověřena závislost koeficientu na vlastnostech sondy. Součásti práce je také patentový ...
 • Experimentální zjišťování vlastností integrovaných tlustých vrstev 

  Čejka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá teorií tlustovrstvé technologie. Popisuje realizaci tlustovrstvých integrovaných obvodů, technologií tlustých vrstev, metodou sítotisku. Obsahuje základní elektrické vlastnosti tlusté vrstvy. ...
 • Extrakce příznaků a klasifikace obrazových dat 

  Jasovský, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí příznaků a klasifikací obrazových dat v programovém prostředí Rapidminer. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti jednotlivých dějů probíhajících při procesu obrazového ...
 • Extrakce textových dat z internetových stránek 

  Troják, David
  Tato práce se zabývá dolováním textových údajů z webových stránek, přehledem možných programů a způsoby extrakce textu. Součástí je program, vytvořený v programovacím jazyku Java, který umožňuje získávat textová data z ...
 • Extrakce texturních příznaků pro účely detekce glaukomového poškození 

  Daněk, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou analýzou fundus snímků sítnice pomocí texturní analýzy využívající Markovská náhodná pole. Cílem práce je nalézt vhodné texturní parametry, které by bylo možné využít pro ...