Now showing items 237-256 of 466

 • Nabíječ akumulátorů k jízdnímu kolu 

  Kufa, Jan
  Záměrem této práce je navrhnout vhodný způsob dobíjení mobilních elektronických zařízení s využitím pohybu jízdního kola. V první části bakalářské práce jsou rozebrány různé možnosti nabíjení akumulátorů na jízdním kole, ...
 • Napájení domu energií z obnovitelných zdrojů 

  Gaborčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití obnovitelných zdrojů energii pro napájení rodinného domu. V teoretické části je zpracována rešerše ohledně dostupných technologii využívající solární kolektory, fotovoltaické ...
 • Nasazení prvků ATEN pro dálkový dohled nad síťovými uzly 

  Kondicz, Dávid
  Predložená práca sa zaoberá problematikou vzdialeného manažmentu a nasadením prvkov diaľkového dohľadu nad sieťovými uzlami so zariadeniami KH-1516i, SN-0116 a PN-9108 od výrobcu ATEN. V práci je uvedená celá škála služieb ...
 • Navigace pomocí laserového scanneru pro reklamní robot FEKT VUT v Brně 

  Musálek, Martin
  Projekt řeší navigaci robota pomocí dvou laserových scannerů PLS 101-312 umístěných vpředu a vzadu. V první fázi bylo řešeno čtení dat z těchto scannerů a jejich konverze do souřadnic bodů, ve druhé simulace pohybu robota ...
 • Návrh a charakterizace organických polovodičových součástek 

  Juračka, Martin
  Teoretická část práce podává přehledný souhrn historie vývoje organických TFT tranzistorů, vysvětluje základní fyzikální dění v organických polovodičích a rozebírá nejpoužívanější materiály pro výrobu OTFT. Praktická část ...
 • Návrh a implementace komunikačního protokolu pro výměnu zpráv mezi přístupové body WLAN sítě přes IPv6 

  Bartal, Boris
  Bakalářská práce se zabývá programováním síťových aplikací v programovacím jazyku C a jeho implementací v přístupovém bodě. V první části práce jsou teoreticky popsány pou- žité technologie, vysvětleno nastavení přístupového ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače 

  Malina, Vítězslav
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem kompletního audio výkonového zesilovače v provedení stereo a s výkonem minimálně 2x75W. Zesilovač obsahuje přepínání vstupů mezi mikrofonem a linkovým vstupem, korekční předzesilovač ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě H 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače třídy H z diskrétních součástek. Obsahem práce je seznámení se základními pojmy a třídami koncových stupňů nízkofrekvenčních zesilovačů. Je zde ...
 • Návrh a konstrukce komba pro elektrickou kytaru 

  Obr, Viktor
  Text této bakalářské práce popisuje návrh a konstrukci komba pro elektrickou kytaru. První část se zabývá historií kytarových zesilovačů a teorií návrhu jednotlivých bloků komba. Druhá část pak obsahuje konkrétní návrhy ...
 • Návrh a realizace MIDI ovladače 

  Jirčík, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací MIDI ovladače, který umožňuje vysílání MIDI zpráv pro změnu programu a MIDI zpráv změny hodnoty tzv. průběžného MIDI kontroleru standardního typu. V teoretické části práce ...
 • Návrh a realizace planárních mikrovlnných obvodů 

  Šamořil, Lukáš
  Tato bakalářská práce je orientována na problematiku planárních mikrovlnných obvodů, konkrétně směrových odbočnic a mikrovlnných děličů výkonu. Jsou v ní zmíněny mikrovlnné obvody, poté jsou podrobněji rozebrány směrové ...
 • Návrh a realizace stereofonního zesilovače třídy D 

  Hradil, Jaroslav
  The aim of this project is to design a class D stereo audio amplifier with output power of 2 x 50 W into 4 load with THD+N less than 10%. Project is divided into three parts. First part describes the principles of class ...
 • Návrh dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje 

  Moštěk, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí symetrického stabilizovaného napájecího zdroje opatřeného nastavitelnou elektronickou proudovou pojistkou. Koncepce zdroje je zvolena jako lineární se dvěma rozsahy ...
 • Návrh dvoupásmové antény pro příjem WiFi signálu do USB klíče 

  Prchal, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem dvoupásmové antény pro příjem Wi-Fi signálu do USB modulu přijímače, který lze pomocí USB rozhraní připojit k notebooku nebo PC a pomocí tohoto přijímat dostupný Wi-Fi signál. Byly vybrány ...
 • Návrh laboratorního zdroje 

  Havlíček, Lukáš
  Tato semestrální práce se zabývá navržením spínaného zdroje. Vstupní napětí je ~230 V a výstupní napětí je možné regulovat v rozsahu 0 V – 30 V. Proudově je zdroj zatížitelný 0 A – 3 A. Výstupní napětí a proud je měřen ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Kokeš, Petr
  Práce se zabývá komplexním návrhem malé vodní elektrárny v konkrétní lokalitě. V první části se nachází popis lokality, následuje vyhodnocení hydroenergetického potenciálu daného vodního toku, popis řešení vtokového objektu ...
 • Návrh měřicí sítě 

  Krajčír, Róbert
  Práca sa zaoberá riešením prenosu nameraných dát zo senzorov umiestnených na pulznom výkonovom generátore na veľkú vzdialenosť v silne zarušenom prostredí. Cieľom je vytvoriť rýchlu sieť so spoľahlivým prenosom. V práci ...
 • Návrh napěťově řízeného oscilátoru 

  Richter, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou napěťově řízených oscilátorů. Rozebírá jejich současný stav a uvádí některé typické příklady. Dále jsou popsány fázové závěsy a využití napětím řízených oscilátorů ve fázových závěsech. Hlavním ...
 • Návrh nízkopříkonové bezdrátové senzorické platformy pro měrění sněhového zatížení 

  Bačinský, Martin
  Táto bakalárska práca popisuje problematiku merania snehovej záťaže. V prvej časti práce sú popísané princípy činnosti senzorov pre nepriame merania. V druhej časti je riešená problematika priameho merania za pomoci ...
 • Návrh ochrany před bleskem pro objekty občanské výstavby 

  Šebesta, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou ochrany před bleskem a řídí se soustavou norem ČSN EN 62 305. První část teoreticky rozebírá účinky blesku na objekty a inženýrské sítě. V druhé části je seznámení s vnější ochranou proti ...