Now showing items 320-339 of 466

 • Realizace malého měniče pro EC motor řízený mikroprocesorem 

  Mikuška, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou EC motorov, ich meničov a najmä konkrétnymi časťami všeobecných pulzných meničov. Ďalej je podrobne popísaný znižujúci menič, dvojčinný priepustný menič - push-pull a ich ...
 • Realizace malého střídavého měniče řízeného mikropočítačem 

  Picmaus, Michal
  Práce se zabývá návrhem výkonové části měniče řízeného mikropočítačem pro asynchronní motor. V návrhu je dimenzování výkonové části, součástek a návrh desky včetně návrhu připojovacího rozhraní. Návrh bere v úvahu i připojení ...
 • Realizace programovatelného posuvu mikroskopu v ose z 

  Slováček, František
  Tato práce pojednává o návrhu a realizaci programovatelného posuvu v ose Z. První kapitoly se zabývají pájeným spojem a jeho kontrolou. V dalších částech je rozebráno řešení posuvu a programového vybavení. Poslední kapitola ...
 • Regulace výšky létajícího robota 

  Palacký, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v prví části zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro testování algoritmů regulace výšky létajícího robota. Dále pak vytvářením a testováním algoritmu regulace výšky za účelem aplikování poznatků ...
 • Rozdělení proudů a napětí při nesouměrných zkratech 

  Kakrda, Michal
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s výpočtem napěťových a proudových poměrů při nesouměrných zkratech. První část práce je zaměřena na přiblížení problematiky zkratů obecně. Popisuje příčiny vzniku zkratů, jejich ...
 • Rozklad signálu pomocí transformace typu EMD 

  Mžourek, Zdeněk
  Cílem této práce je představit empirickou modální dekompozici jako metodu pro rozklad libovolně složitých nelineárních a nestacionárních signálů na takzvané vlastní modální funkce. Použitím Hilbertovy transformace získáme ...
 • Rozložení proudu a tepelné ztráty v jističi nízkého napětí 

  Musil, Pavel
  Práce je zaměřena na výpočet rozložení proudu a tepelných ztrát v jističi nízkého napětí. V první polovině práce je přehled nejpoužívanějších jistících prvků se zaměřením na jejich konstrukční uspořádání. Největší pozornost ...
 • Rozpoznávání číslic 

  Gorgol, Martin
  Tato práce popisuje základní pojmy a principy v oboru neuronových sítí. Blíže se pak zabývá problematikou rozpoznávání číslic pomocí těchto sítí, konkrétně pak pomocí metody back-propagation. Je zde rozebrán postup při ...
 • Rozšířené využití zařízení SDH a systému TIMS v laboratořích 

  Kadlec, Michal
  Cílem tohoto projektu je využití modelového výukového systému TIMS při simulaci systému Synchronní Digitální Hierarchie SDH a vytvoření laboratorních úloh pro výuku v oblasti vysokorychlostních komunikačních systémů. V ...
 • Řídicí jednotka pro 3G modul 

  Vávra, Tomáš
  Tento dokument se zabývá teoretickým rozborem druhů a parametrů 3G UMTS modulů. Stručně popisuje základní pojmy a fungování mobilních sítí a systému GPS. UMTS moduly popisuje nejprve z obecného pohledu a poté následuje ...
 • Řídicí jednotka pro tepelné čerpadlo 

  Kada, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá optimální regulací tepelného čerpadla typu vzduch-voda pro vytápění rodinného domu. Je zde kladen důraz na dosažení maximální účinnosti, nejnižší pořizovací ceny regulátoru a nejdelší životnost ...
 • Řídicí systém pro dávkování chemikálií v chemické úpravně vody 

  Kolman, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá modernizací stávajícího systému řízení Chemické úpravny vody (CHUV) v Kolíně. Důvodem je snížení provozních nákladů a zlepšení kvality upravené vody. Tato práce obsahuje návrh hardwarové koncepce, ...
 • Řídicí systém pro řízení ss motorů 

  Mikuláštík, Jiří
  Tématem bakalářské práce je návrh řídicího systému pro stejnosměrné motory MCCRA12MP3N a MCCRA12MP. Tento systém bude určen pro řízení podvozku a bude umožňovat plynulou regulaci rychlosti. Dále bude moci příjmát žádané ...
 • Řídicí systém stroje na výrobu speciálních pružin 

  Šálek, Jan
  Tato bakalárská práce se zabývá návrhem a realizací stroje, který bude vyrábet speciální druh pružin používaných v krytech zárivkového osvetlení. Stroj je tvoren PLC automatem, servomotory, které realizují samotné ohyby a ...
 • Řídicí systém technologického úseku varna 

  Šulc, Martin
  Prostudování potřebné teorie z oblasti pivovarnictví. Na základě zjištěných informací navrhnutí optimálních akčních a měřicích prvků, jako jsou snímače teploty, tlaku, pneumatické ventily, frekvenční měniče a jiné. Následná ...
 • Řídící modul pro obvody ADF4360 a vybrané DDS 

  Lambor, Jiří
  Tato práce je svým obsahem zaměřena na problematiku ovládání a komunikace obvodů přímé číslicové syntézy (DDS) a obvodů napětím řízeného oscilátoru s fázovým závěsem (ADF) pomocí mikrokontroléru. V úvodní části, která se ...
 • Řízení EC motoru v programu LabVIEW 

  Bulín, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s programem LabVIEW, platformou CompactRIO a funkcemi, které nabízí, pro řízení EC motoru. Komplexní program od firmy National Instruments LabVIEW má širokou škálu uplatnění v ...
 • Řízení krokových motorků 

  Semrád, Michal
  Bakalářská práce pojednává o základní problematice krokových motorů. Jsou zde uvedeny principy činnosti jednotlivých typů a možnosti jejich řízení. Následně je vybrán konkrétní typ motoru, který je pomocí budiče A4988 řízen ...
 • Řízení modelu jeřábu komunikujícího protokolem Modbus TCP 

  Arm, Jakub
  Modbus TCP je protokol pro komunikaci po ethernetovém rozhraní. Cílem této práce je realizace řízení daného modelu jeřábu z osobního počítače pomocí daného zařízení komunikujícího protokolem Modbus TCP přes ethernetové ...
 • Řízení robotické ruky 

  Pochlopeň, Timotej
  Táto práca pojednáva o mikroprocesorovom systéme, ktorý je určený na riadenie modelu robotickej ruky pomocou RC servomotorov. Prvá časť obsahuje oboznámenie s problematikou riadenia robotov. Druhá časť obsahuje návrh ...