Now showing items 444-463 of 466

 • Zabezpečení podnikové sítě technologií IPS 

  Jakab, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení lokálních počítačových sítí LAN. Náplní práce je prozkoumat možnosti jejich zabezpečení a představení několika z mnoha možný útoků, které mohou tyto sítě ohrozit. ...
 • Zabezpečení přenosu dat mezi klienty a serverem přes hessian protokol 

  Hořejš, Jan
  Cílem práce byla volba a vytvoření zabezpečené komunikace mezi serverem a klientem tak, aby bylo možné přenášet citlivá lékařská data skrze nezabezpečenou síť. Teoretická část se zaměřuje na popis a vlastností jak klientské, ...
 • Zabezpečení sdíleného datového úložiště 

  Škoda, Martin
  Tato práce představuje model cloud computingu. Popisuje modely nasazení a distribuční modely cloud computingu. Distribuční modely software jako služba a infrastruktura jako služba jsou popsány podrobněji. Dále jsou v práci ...
 • Zabezpečení sítě systémem s prevencí narušení 

  Popovec, Juraj
  Táto práca popisuje najčastejšie používané technológie určené k zabezpečeniu počitačových sieťí. Podrobne rozoberá problematiku systému detekcie a prevencie narušenia (IPS). Obsahuje laboratórnu úlohu zameranú na paketový ...
 • Zabezpečený přístup k informačnímu panelu 

  Procházka, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečeným přístupem k informačnímu panelu, která řeší metody komunikace informačních panelů s řídící jednotkou. Jsou zde popsána komunikační rozhraní. Práce je zaměřena především na komunikační ...
 • Zabezpečovací systém pro automobil 

  Krykorka, Daniel
  The thesis deals with issues of security devices for cars. Subsequent design own system, which monitors the car shake and its position using GPS. In case of unauthorized use of the vehicle the system will send SMS messages ...
 • Zabezpečovací systém RD - napájecí zdroj pro základní desku 

  Peša, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na napájení zabezpečovacích systému a obsahuje seznámení se s problematikou nabíjení olověných akumulátorů a s vysvětlením základního principu činnosti snižujícího spínaného zdroje. ...
 • Zabezpečovací zařízení 

  Papoušek, Marek
  Náplní této práce je vytvoření elektronického zabezpečovacího zařízení na bázi mikrokontrolérů rodiny Atmel AVR. Jednotlivé prvky zabezpečení by spolu měly komunikovat pomocí bezdrátového rozhraní XBee. Zařízení by mělo ...
 • Zabezpečovací zařízení s GSM modulem 

  Křístel, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronického zabezpečovacího zařízení s GSM modulem. Zabezpečovací zařízení je zaměřeno na ochranu bytových a nebytových prostor. První část práce se zaměřuje na rozbor detektorů ...
 • Zapojení nových tréninkových systémů do laboratorní výuky 

  Čeněk, Radek
  Tato práce podrobně seznamuje s výukovými systémy TIMS od firmy Emona a ET-836 od firmy PROMAX. Podrobně se věnuje Synchronní Digitální Hierarchií: uspořádáním rámců a multiplexování. Dále se také věnuje možnostem spojení ...
 • Zařízení pro automatické zalévání rostlin 

  Vavroš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem převodníku vlhkosti půdy na vhodný datový formát za použití dostupných čidel vlhkosti a mikroprocesoru Silicon Laboratories řady C8051F120 a příslušného vývojového modulu za účelem ...
 • Zařízení pro záznam dat na SD kartu 

  Čaloun, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro záznam dat s využitím programovatelného hradlového pole. V práci je popsán princip komunikačních protokolů použitých pro komunikaci s paměťovou kartou. V další části je popsán výběr ...
 • Záložní střídavý zdroj 230 V 

  Jansa, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou záložních zdrojů pro oběhová čerpadla topení na tuhá paliva. Praktická část je tvořena konkrétním návrhem záložního zdroje, pro oběhová čerpadla rodinného domu 230V/AC o maximálním výkonu ...
 • Zjištění pozice stanice v síti Internet pomocí veřejných lokalizačních databází 

  Sousedík, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice lokalizace stanice v síti Internet se zaměřením na veřejné lokalizační databáze. Jsou zde probrány základy, jak obecně funguje lokalizace v Internetu i na základě jiných metod s důrazem ...
 • Zlepšování a diagnostika elektrického kontaktu 

  Hrdý, Branislav
  Cieľ práce je vytvorenie si prehľadu z oblasti svoriek. Získanie informácií z problematiky konštrukcie, materiálov, z ktorých sú vyrábané elektricky vodivé časti svoriek, spôsobu uchytenia svoriek. Ďalej spôsoby konštrukcie ...
 • Zpracování obrazů sítnice oka v prostředí LabVIEW 

  Spišiaková, Lucia
  Bakalárska práca sa zaoberá metódami pre diagnostiku chorôb sietnice oka s podrobnejším zameraním na diagnostiku pomocou digitálnej fundus kamery. V tejto práci je popísaná teória k spracovaniu obrazu. Taktiež je rozobratý ...
 • Zpracování realizačního projektu elektroinstalace pro rodinný dům 

  Pitron, Jiří
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a zpracováním realizačního projektu elektroinstalace pro rodinný dům. V první části nalezneme výpis potřebné legislativy, která je určena k řádnému zhotovení daného projektu. Následují ...
 • Zpracování řečových signálů ve spektrální oblasti 

  Pavlíček, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s formanty, metodami zpracování řečových signálů ve spektrální oblasti a vytvoření autonomního programu na určování formantů. V první části je pozornost věnována definici formantu, ...
 • Zpracování signálu z digitálních mikrofonů typu MEMS 

  Koníček, Cyril
  Práce se zabývá návrhem filtrů pro zpracování signálu z digitálního mikrofonu typu MEMS. V práci jsou teoreticky rozebrány typy mikrofonů, struktura digitálního mikrofonu AMDP421, struktura a návrh jednotlivých filtrů jak ...
 • Zpracování telemetrických údajů RC modelů letadel 

  Žák, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku snímání stavu RC modelu letadla, během letu. Je zde detailně rozebrána vnější tak i vnitřní struktura, včetně komunikace. Cílem práce je navrhnutí funkční desky pro snímání stavu ...