Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza elektromagnetického pole asynchronního stroje 

    Adamec, Josef
    Bakalářský projekt se zabývá druhy numerické analýzy elektromagnetických polí v asynchronním motoru s kotvou nakrátko. Jako hlavní metoda je použita metoda konečných prvků. Cílem bakalářského projektu je provést analýzu ...