Now showing items 1-4 of 4

 • Kalibrace kamery pomocí evolučních algoritmů 

  Klečka, Jan
  Práce se zabývá vývojem a zhodnocením programu pro výpočet vnitrních a vnějších parametrů kamery, pomocí evolučních algoritmů resp. pomocí algoritmu diferenciální evoluce. Zároveň popisuje možnost využití grafické karty ...
 • Sledování 3D trajektorie předmětů pomocí kamerového stereo páru 

  Manga, Marek
  První část se zabývá návrhem jednoduchého systému značek, který by umožnil sledování polohy objektu v prostoru. Je zde popsán způsob návrhu systému značek a jejich vlastnosti jsou zhodnoceny v několika testech. Druhá část ...
 • Sledování objektů 

  Sochor, Petr
  Předmětem této práce je seznámení se s technikami zpracovávání obrazu, pro účel počítačového vidění. Jsou zde použity funkce z knihovny OpenCv zajišťující vyhledávání rohových bodů. Dále jsou zde navržené algoritmy pro ...
 • Sledování pohybu hlavy ve snímcích 

  Sieber, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá určením polohy a natočení hlavy v reálném čase ze snímků pořízených webovou kamerou vůči pevným ramenům. Dále poukazuje na výhody využití Open CV. Zahrnut je též podrobnější popis užitých funkcí ...