Now showing items 1-2 of 2

  • Jízdní asistent pro osobní automobily 

    Trýska, Tomáš
    Jízdní asistent je zařízení určené pro sportovní vozidla, která nejsou vybavena dostatečným počtem ukazatelů stavu jednotlivých částí pohonného ústrojí. Jedná se především o tlaky, teploty, napětí a další veličiny. Stavové ...
  • Laserový zobrazovač pro reklamu 

    Krist, Jakub
    Náplní této práce je navrhnout zařízení schopné pomocí jednoho laserového zdroje promítat naprogramovaný obraz či text. Úvod do problematiky je nastíněn souhrnem základních principů promítání obrazu v laserových zobrazovačích. ...