Now showing items 1-1 of 1

  • Adaptivní segmentace EEG signálů 

    Balcarová, Anežka
    Tato práce je zaměřena na signál EEG, především na segmentaci signálu a dále také na zpracování signálu, které této segmentaci předchází. Je zde nastíněna problematika stacionarity signálu a vyzdvižena důležitost adaptivní ...