Now showing items 1-2 of 2

  • Alternativní využití biomasy 

    Hornoch, Radek
    Tato bakalářská práce popisuje možnosti zpracování biomasy na ušlechtilejší formy paliv a jejich využití. V první části jsou popsány zdroje biomasy, tedy možnost cíleně pěstovat plodiny nebo využívat různých vhodných odpadů. ...
  • Vývoj vysokofrekvenčních zkušebních zdrojů vysokého a velmi vysokého napětí 

    Talaš, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá vysokofrekvenčními zdroji vysokého a velmi vysokého napětí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou rozebrány zdroje vysokého napětí po stránce historické, doplněné o základní ...