Now showing items 1-1 of 1

  • Plánování trajektorie metodou vektorových polí v MRDS 

    Jávorka, Szabolcs
    Bakalárska práca sa zaoberá plánovaním trajektórií pomocou metódy vektorových polí pre hru robotický futbal. Táto metóda je doladená pomocou programu MATLAB a podľa výsledkov je implementovaná do verejne prístupného programu ...