Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizované měření s monochromátorem v prostředí LabVIEW 

    Jakeš, Libor
    Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem a realizací automatizovaného měření s monochromátorem. Dále bude seznamovat čtenáře s ovládacími programy, které jsem vytvořil v LabVIEW. Pomocí měřicí karta NI myDAQ budu ...