Now showing items 1-1 of 1

  • Perlinovy šumové funkce pro generování textur 

    Jakubíková, Radka
    Tato práce se zabývá teoreticky i prakticky Perlinovou šumovou funkcí, pomocí níž lze generovat procedurální textury. Její algoritmus má hned několik výhod jako je přirozený vzhled, jednoduchost nanášení dvojrozměrných ...