Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce polohy optického disku ve snímcích sítnice 

    Jalůvková, Lenka
    Bakalářská práce práce je zaměřena na detekci optického disku ve snímcích sítnice s cílem implementovat a porovnat různé metody. Jedná se o Gaussovu filtraci, přizpůsobenou filtraci a detekci s využitím informací o směru ...