Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická segmentace zájmových oblastí lidského obratle 

    Novosadová, Michaela
    Tato bakalářská práce popisuje anatomii páteře a její nejčastější patologie se zaměřením na nádorová onemocnění, která v dnešní době postihují stále vyšší procento populace. Dále práce obsahuje teoretické pojednání o ...
  • Využití vlnkové transformace pro fúzi obrazových dat 

    Demel, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností využití vlnkové transformace k multifokálních fúzi obrazů. Nejprve je popsán základní princip vlnkové transformace a její aplikací v oblasti fúze obrazových dat. Následuje ...