Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace pro analýzu elektrogastrogramu 

  Jirda, David
  Práce se zabývá změnami charakteristických parametrů elektrogastrogramu způsobené stavem dobrovolníka. Pro záznam elektrogastrogramu (EGG) dobrovolníka byl použit měřící systém BIOPAC. Dobrovolníkovi byl změřen záznam EGG ...
 • Myografický biofeedback 

  Sekera, Lukáš
  První část práce se zabývá stavbou a funkcí svalů. Následně je zde popsán EMG signál, jeho snímání a vyhodnocení. Ve druhé části jsou za pomocí vyhodnocených parametrů EMG signálu naprogramovány 3 hry pro myofeedback, které ...
 • Praktické postupy v elektrookulografii 

  Mošnerová, Jitka
  Tato práce se zabývá principy elektrookulografie a používanými metodami pro její aplikaci. Dále jsou uvedeny vlastnosti elektrookulografického (EOG) signálu. Na základě získaných informací a literárních podkladů jsou zmíněny ...
 • Protetické náhrady horních končetin 

  Tomanová, Markéta
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o protetických náhradách horních končetin, s hlavním zaměřením na myoelektrické protézy, tzv. bionické ruce. Práce poskytuje přehled mezi jednotlivými typy protéz horních končetin, od ...