Now showing items 1-1 of 1

  • Elektroencefalografie 

    Jarošová, Veronika
    Tato semestrální práce má za svůj cíl popsat elektroencefalografii. Začátek práce je věnován historii elektroencefalografie, poté je popsána spontánní i evokovaná aktivita mozku. Dále se zabývá elektroencefalografii. Závěr ...