Now showing items 1-1 of 1

  • Extrakce příznaků a klasifikace obrazových dat 

    Jasovský, Filip
    Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí příznaků a klasifikací obrazových dat v programovém prostředí Rapidminer. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti jednotlivých dějů probíhajících při procesu obrazového ...