Now showing items 1-1 of 1

  • Alternativní napájení pro senzorové sítě 

    Pačinek, David
    Tato bakalářská práce je věnována problematice napájení bezdrátových senzorů za využití alternativního zdroje napájení, jímž je solární energie. V práci je provedena rešerše týkající se fotovoltaických panelů, dostupných ...