Now showing items 1-5 of 5

 • Kompenzace jalového výkonu v praxi 

  Tomeš, Martin
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v praxi. Teoretická část popisuje základní pojmy v kompenzaci účiníku, důvody kompenzace, jakým způsobem se kompenzuje, popřípadě sankce za nedodržení stanoveného účiníku. Pozornost ...
 • Koncepce Super Gridu 

  Chodura, Przemysław
  Cílem bakalářské práce “Super Grids Conception” je poskytnout komplexní náhled na problematiku Super Gridů ve smyslu pozadí, konceptu jako takového, dostupných technologií, dosavadních zkušeností a budoucího vývoje, možných ...
 • Moderní prostředky paralelní kompenzace 

  Lakomý, Marek
  Bakalářská práce se zabývá kompenzací jalového výkonu, která umožňuje zlepšení účiníku. Teoretická část zahrnuje vysvětlení základních pojmů teorie kompenzace jalového výkonu, základní rozdělení jednotlivých kompenzačních ...
 • Porovnání podmínek připojení FVE v ČR a SR 

  Vašica, Radoslav
  Cieľom tejto práce je analýza a porovnanie legislatívnych podmienok pripojenia fotovoltaickej elektrárne (FVE) na území Českej Republiky (ČR) a Slovenskej Republiky (SR). Uvedené sú postupy pri pripojovaní výrobne k ...
 • Simulace zlomeného vodiče v distribuční síti za použití programu ATP-EMTP 

  Pacula, Václav
  Při zlomení nebo přetržení vodiče dojde k dopadu vodiče na zem. V izolovaných sítí dochází k zemnímu spojení. Pro detekci zemního spojení je nejčastěji používána metoda nulové složky napětí. Principem metody je součet ...