Now showing items 1-3 of 3

 • Magnetická pole pro lékařské experimenty 

  Punčochář, Marek
  Tato práce se zabývá vytvářením magnetických polí pro lékařské experimenty. V první části jsou rozebrány různé typy cívek se zaměřením na Helmholtzovy cívky. Dále je zde popsán způsob vinutí cívky ve tvaru rohožky, výpočet ...
 • Snímače střídavého proudu 

  Hašpica, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané typy snímačů střídavého proudu s důrazem na návrh jednoho zvoleného typu. Snímaní střídavého proudu lze provádět za pomocí např. meřicího transformátoru proudu, Hallovy sondy ...
 • Trakční střídač 2,5kW pro asynchronní motor elektrického zahradního traktoru 

  Krist, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem výkonového trojfázového střídače pro asynchronní motor malého zahradního traktoru. Jedná se o volbu napěťové hladiny stejnosměrného meziobvodu, dimenzování silového obvodu, budičů výkonových ...