Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované měření s monochromátorem v prostředí LabVIEW 

    Jakeš, Libor
    Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem a realizací automatizovaného měření s monochromátorem. Dále bude seznamovat čtenáře s ovládacími programy, které jsem vytvořil v LabVIEW. Pomocí měřicí karta NI myDAQ budu ...
  • Měření otáček stroboskopem 

    Hortai, František
    Bakalářská práce se zabývá návrhem měřícího přístroje otáček, který využívá stroboskopický jev. V první části mé práci jsem prostudoval řešení problematiky měření otáček. Následně jsem napsal princip stroboskopického jevu. ...