Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace zapojení výukového zařízení Promax do výuky 

    Vaško, Petr
    Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s výukovým zařízením PROMAX, které je názornou ukázkou funkce privátní pobočkové telefonní ústředny včetně simulace propojení s centrální telefonní ústřednou. Nejdříve byla ...