Now showing items 1-1 of 1

  • Pomůcky pro vertikalizaci pacienta 

    Vadják, Šimon
    Tato bakalářská práce se zabývá otázkou vertikalizace pacienta a pomůckami, které se za tímto účelem v praxi využívají. V práci jsou popsány základní pojmy motoriky člověka, působení změn polohy těla na lidský organizmus, ...