Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modelování síťového provozu služby HTTP 

    Miklica, Jan
    Cílem této semestrální práce je zachytit síťový provoz na protokolu HTTP. Poté ze zachyceného provozu provést analýzu parametrů za pomocí vybraných modelů a porovnat je se skutečnými vlastnosti reálného síťového provozu. ...