Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamické vlastnosti snímačů teploty 

    Cienciala, Adam
    Bakalářská práce se zabývá rozborem a měřením dynamických vlastností snímačů teploty. Pro měření a zpracování dat byl použit softwarový nástroj LabVIEW a měřící karta NI USB-6008.