Now showing items 1-1 of 1

  • Palivový cyklus jaderné elektrárny Temelín 

    Ježek, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá střední částí palivového cyklu jaderné elektrárny Temelín. Popisuje obecně celý palivový cyklus, od těžby uranu až po trvalé uložení vyhořelého paliva a stručně se zmiňuje o možnostech jeho ...